Новини

Започна 15-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Започна 15-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, която се провежда в Несебър от 6 до 8 октомври. Конференцията се организира от Института по транспортна инфраструктура, Университета по архитектура строителство и геодезия и Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“. Вестник „Строител“ е медиен партньор. Конференцията откри проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов – председател на научния съвет на Институт по транспортна инфраструктура. Сред официалните участници са проф. д-р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ; Теодор Радонов, Ръководител на офиса на Европейска инвестиционна банка в България; Доц. д-р Николай Цонков, Изпълнителен директор на Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“; Инж. Иво Иванов, Председател на УС на АПИ; Мария Лазарова, Заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и инж. Николай Николов, Заместник-председател на УС на КСБ. Участие във форума ще вземат изявени експерти от България и чужбина, като Генчо Керезов – заместник – кмет на Столична община; Иван Антов, Председател на борда на директорите на Център за градска мобилност; Д-р инж. Павол Ковачик, Президент на Асоциацията на строителните предприемачи в Словакия; Доц. д-р инж. Ивайло Иванов, Декан на Факултет по транспортно строителство, УАСГ; Джо Филипс, Ръководител на инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета“ в Amber Infrastructure Group; Асен Антов, Европейска инвестиционна банка; Александру Гроник, Министерство на инфраструктурата и регионалното развитие, Република Молдова; Инж. Десислава Паунова, Член на УС на АПИ, които ще обсъдят актуални теми свързани с развитието на транспортната инфраструктура.