Новини

ББАПБ стартира Национална кампания „Безопасност за децата - безопасна пътна инфраструктура около детските и учебни заведения“

На 10 октомври 2022 година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ стартира Национална кампания „Безопасност за децата - безопасна пътна инфраструктура около детските и учебни заведения“, чието мото е „Не бъди безразличен, ти си различен“. Кампанията е подкрепена от множество неправителствени организации, сдружения, фирми- партньори и активни граждани.  Нейната цел е да подобри състоянието на пътната инфраструктура около местата за обучение и да създаде една по-безопасна и спокойна среда за нашите деца. Създаден е сайт www.безопасностзадецата.бг, на който всеки гражданин може да подаде сигнал за нарушения, за липсваща маркировка, знаци, предпазни или обезопасителни съоръжения и осветление около пешеходните пътеки в района на учебните заведения – детски ясли, детски градини, училища и университети. Всички сигнали, които отговарят на определени критерии, ще бъдат обработвани от екипа на ББАПБ и ще се подават до съответните институции. Предвижда се да се провежда мониторинг на предприетите действия и резултатите ще бъдат публикувани на сайта на кампанията и във Фейсбук групата „Заедно на пътя спасяваме живот“. Ще бъдат популяризирани и добрите примери – сигнали от граждани ще бъдат подавани и за осигурената безопасна среда около училищата, като съответната община ще бъде поощрявана. Същият ще бъде подходът, когато дадена община предприеме действия вследствие на подаден от нас сигнал.

Всеки, който пожелае, може да подаде сигнал на сайта за следните нередности:

  1. Липсваща или захабена пътна маркировка на пешеходните пътеки;
  2. Липса на видимо поставени пътни знаци за пешеходните пътеки;
  3. Липса, компрометирани или неправилно монтирани оградни съоръжения пред входа и изхода на учебното заведение, които трябва да възпрепятстват изненадващото изскачане на децата върху пътното платно;
  4. Липса на добро улично осветление около пешеходните пътеки;
  5. Нужда от поставянето на изкуствени неравности на платната пред входовете и изходите на учебното заведени;
  6. Наличие на растителност пречеща на видимостта около входовете и изходите на учебните заведения.

Всеки подаден сигнал ще бъде приет, обработен и насочен към съответните институции, при спазване на правилата за конфиденциалност.

Сред партньорите на инициативата са Камара на строителите в България, вестник "Строител", Българска браншова камара "Пътища", УАСГ и други.