Новини

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски”: Нашите учебни програми са разработени съвместно с бизнеса

Стартирахме годината с по-голям брой първокурсници

Проф. Копрев, съвсем скоро в МГУ бе открита академичната 2022/2023 г. Официални гости на събитието бяха представители на знакови фирми, работещи в сферата на миннодобивната дейност и строителството. Това е показателно, че си партнирате с бизнеса.

По традиция на тържеството по повод началото на всяка академична година в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ наши официални гости са настоятели и ръководители на изтъкнати дружества от бранша. Присъствието на толкова сериозни хора недвусмислено показва добрата връзка между университета и минерално-суровинната индустрия. Нашите учебни програми са разработени съвместно с бизнеса и се актуализират съобразно най-новите световни тенденции, така че дипломирайки се, нашите студенти веднага да могат да започнат подготвени работа.

Университетът и дружествата имаме обща кауза – добрата подготовка на млади специалисти, които да бъдат в основата на високотехнологично и устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия. Това е ясен знак за младежите, които пристъпват за първи път в МГУ, че те ще имат сигурна, високоплатена и успешна кариера, която могат да реализират в България. От една страна, имат възможност да получават наистина много добро заплащане, от друга – да се реализират в родината си в световна компания с всички възможности и самочувствие, които това им дава. Конкретен пример е, че всяка година фирмите от бранша отварят позиции за стажантски програми специално за студентите от МГУ, като част от тях остават в компаниите след приключване на обучението им като техни служители.

Знанията и уменията, които получават при нас, им дават възможност отрано да започнат да анализират, да носят отговорност, да решават реални казуси и да предлагат превантивни мерки за избягването им, а от особена важност е умението да работят в екип. При завършването си нашите студенти не получават само диплома, а нещо много повече – професия за цял живот.

 

В изказването си по време на откриването на учебната година изтъкнахте, че днес сме все по-зависими от суровините, както и че „предизвикателството на Зелената сделка и кръговата икономика не може да бъде посрещнато без качествени суровини“. Обърнахте внимание, че ролята на МГУ е от решаващо значение за това.

В началото на календарната година Министерството на образованието и науката активно анонсира в публичното пространство предложение за обединяване и преструктуриране на висши учебни заведения. Истината е, че преди девет месеца тръгнаха да ни закриват с идеята, че няма нужда от специализирано образование. Тогава казах, че това е удар не само срещу МГУ, но и срещу минерално-суровинния и енергиен отрасъл, срещу възможността за бъдещо развитие на България и в края на краищата - срещу националната ни сигурност. Няма как да има такава сигурност без използване на собствените суровини и възможности от български специалисти.

Няколко седмици по-късно избухна войната в Украйна, която всъщност е война за ресурси. Без качествено подготвени инженери, които да управляват минерално-суровинната индустрия, нашата държава ще попадне в зависимост – не само енергийна, но и суровинна. А България не е бедна на суровини държава. Точно обратното – страната ни е „минна държава“ по всички класификации на Европейската комисия. И като такава тя трябва да поддържа качествен състав от инженери, които да работят в минната индустрия. Нашата роля е точно това – да ги подготвим като високообразовани професионалисти, които да допринасят за напълно нови и успешни разработки в сферата на добива и преработката на минерални суровини, за високотехнологично и енергийно ефективно производство и съхранение на ресурсите.

Относно предизвикателството на Зелената сделка и кръговата икономика мога да кажа, че материали, които допреди 20-30 години не бяха особено ценни, днес са от критична важност. Европа трябва да бъде енергийно независима, а за това са й необходими собствени ресурси и суровини. Тук отново МГУ има ключово значение. Няма по-подготвени от специализираните в нашата област инженери, които да познават суровините и това как се решават съпътстващите ги екологични проблеми.

 

Как започва учебната година за МГУ „Св. Иван Рилски“, която е 69-а поред за университета?

Стартирахме годината с повишаване на заплатите на преподавателите и служителите, с по-голям брой първокурсници, с повече публикации с импакт фактор в Scopus и Web of Science, с по-висока цитируемост и разпознаваемост на нашите колеги, както и с редица научни и научно-приложни проекти, чиято тематика пряко кореспондира с профила на нашия университет, а също така е в полза на минерално-суровинния отрасъл.

Пак ще повторя със съжаление, че загубихме 9 месеца, в които вместо да развиваме наука и да продължим реформите, които започнахме през 2020 г. и 2021 г., бяхме принудени да обясняваме защо трябва да има университет като МГУ. Това неминуемо ще доведе до спад в резултатите ни за 2022 г., но от друга страна ни амбицира да бъдем още по-добри, по-отговорни, така че през 2023 г. по случай 70-годишнината на университета да покажем най-доброто лице на МГУ „Св. Иван Рилски“ и на академичния състав.

 

Участвахте в проект за удължаване живота на комплекса „Марица-изток”. Бихте ли разказали за него?

По същество това е мащабен проект, който разработихме съвместно с колеги. Той има краткосрочни и дългосрочни цели. Краткосрочната е развитие на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, като това ще доведе до намалени емисии на СО2 от централите и ще даде възможност на „Мини Марица изток“ ЕАД да продължат с добива, като се намали натискът към целия комплекс.

Дългосрочните разработки и цели предвиждат добивът да се ориентира към трансформацията на полезното изкопаемо във вид, който е въглеродно неутрален. Към настоящия момент не съм сигурен доколко тази тема е актуална, тъй като висшето ръководство на „Мини Марица изток” категорично се дистанцира. Обратно на тяхното мнение, светът показва, че към днешна дата улавянето и съхранението на въглероден диоксид е най-бързата, най-точна мярка за намаляване на въглеродния отпечатък, без да се лишаваме от изкопаемите горива, които очевидно не можем на пренебрегнем с оглед енергийните зависимости в целия свят. Така че ние сме в готовност да продължим нашите изследвания, ако държавата реши, че е необходимо.