Новини

Европейската централна банка обяви в четвъртък, че е повишила трите си основни лихвени проценти

Европейската централна банка обяви в четвъртък, че е повишила трите си основни лихвени проценти с очакваните от финансовите пазари 75 базисни пункта. Това е второ поредно агресивно увеличение на лихвите със 0,75%, с което лихвите в еврозоната достигнаха най-високи нива от 2009 г. насам, като ЕЦБ потвърди, че затягането на паричната и лихвена политика ще продължи, докато инфлацията в еврозоната не достигне целевото ниво от 2 на сто. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение бяха повишени съответно до 2%, до 2,25% и до 1,50%, като решението влиза в сила от 2-ри ноември. ЕЦБ каза, че текущият темпът на инфлация, който достигна в еврозоната рекордните 9,9% през миналия месец, остава "твърде висок" и ще остане висок през следващите месеци. Централната банка също така очаква да повиши допълнително лихвените проценти и ще основава бъдещите увеличения на развиващата се инфлация и икономика, като решенията ще се взимат от заседание на заседание. Централната банка на еврозоната ще предостави повече коментари относно своите целеви дългосрочни операции по рефинансиране (TLTRO) в отделно изявление, което ще бъде публикувано по-късно днес и което също ще бъде последвано от пресконференцията на управителят на ЕЦБ - Кристин Лагард. ЕЦБ промени правилата и условията на третата серия от TLTRO III, като коригира лихвените проценти, приложими от 23 ноември 2022 г., и предложи на търговските банки допълнителни дати за доброволно предсрочно погасяване. Що се отнася до "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP), ЕЦБ ще реинвестира плащанията по главницата от ценни книжа с падеж, закупени по програмата поне до края на 2024 г.