Регионално развитие

Община Видин и Висшето строително училище „Любен Каравелов“ подписаха споразумение за сътрудничество

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков и доц. д-р инж. Илиана Стойнова, заместник-ректор по учебната дейност и дигитализацията на висшето училище, обсъдиха възможностите за партньорство, въвеждане на устойчиви практики и експертна подкрепа за решаване на проблемите на Видин по отношение на архитектурната среда.

Те подписаха споразумение за сътрудничество между община Видин и ВСУ „Любен Каравелов“, с което се договориха да осъществяват съвместни дейности, свързани с архитектурното и градоустройствено развитие на Видин.

Висшето училище поема ангажимент да разработва чрез своите студенти и преподаватели проекти и проучвания, възложени от Общината. Общинската администрация ще предоставя актуална архитектурна и градоустройствена информация, която да се използва при разработването на студентски проекти и проучвания. Двете страни ще си партнират и във връзка с кариерното развитие и реализация на студентите чрез осъществяване на посещения на място, организация на стажове и практики. Ще се търсят и възможности за съвместно участие по проекти. Община Видин и ВСУ „Любен Каравелов“ се договориха още да организират съвместно научни прояви, обучения и конкурси, както и публични събития за представяне на добри практики.