Новини

СО прехвърля на държавата терена за строителството на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца

Столичен общински съвет взе решение за безвъзмездно прехвърляне от Столична община на държавата на правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, върху който ще бъде изградена детската болница. В договора за прехвърляне, ще се включи условие, че при нереализиране на строителството на обект „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ и отмяна на т.1 от Решение № 868 от 02.11.2022г. на Министерския съвет на Република България, в 5 – годишен срок от сключване на договора, имотът по т.І, ще се прехвърли безвъзмездно в собственост на Столична община. Теренът е с площ 40 декара и се намира в кв. "Горна баня", район "Овча купел", близо до специализираната болница по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев".