Новини

Ремонтират пътя от Цигов чарк до контра стена яз. „Батак“

Обявена е обществена поръчка с предмет по изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ2002 / ІІІ - 376 / лет. Цигов чарк - контра стена яз. Батак". КритериятПрофесионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ ще има тежест 26 т., Предложените „Срокове на изпълнение на етапите на проектиране и строителство“ ще носят 9 т., Предложението за организацията на изпълнение на поръчката е носи  25 т., а цената- 40 т. Продължителността на дейностите е 24 месеца. Стойността на дейностите е 5 463 251,93 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 2 декември.