ОП на КСБ

Владимир Кехайов, почетен председател на ОП на КСБ – Смолян, и член на УС на КСБ: Благодаря на ръководството на КСБ, на в. „Строител” и на колегите от ОП Смолян за наградите

КСБ трябва да запази позицията си на активен партньор на институциите по важните за бранша теми

Владимир Кехайов е една от знаковите фигури в Областното представителство на КСБ в Смолян. Като председател на структурата в продължение на два мандата успява да сплоти ОП Смолян и да го ангажира с активна дейност. Той е и член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, а от 16.09.2022 г. - първият в историята на КСБ почетен председател на Областно представителство. На 8 ноември т.г. на церемония в Златоград Владимир Кехайов бе удостоен от КСБ с първия плакет за цялостен принос за утвърждаването на Камарата на строителите в България, както и за развитието на сектор „Строителство“ в област Смолян. По време на събитието вестник „Строител“ го почете с благодарствена грамота за успешното партньорство и ползотворната съвместна работа при реализирането на общите инициативи в защита на интересите на родопските строители, а ОП на КСБ – Смолян, уважи ролята и приноса му към укрепването на местната структура на Камарата.

 

Недялка Маргаритова,

ОП на КСБ – Смолян

 

Г-н Кехайов, на празника по случай Деня на строителя на ОП на КСБ – Смолян, който бе отбелязан на 8 ноември в Златоград, бяхте отличен с три приза – от КСБ, от в. „Строител“ и от Областното представителство. При връчването им Ви определиха като визионер, емблематична фигура с безспорни заслуги за развитието и утвърждаването на ОП Смолян и на КСБ. Какви качества трябва да притежава един ръководител, за да „тежи“ по този начин на мястото си?

Благодаря на ръководството на Камарата на строителите в България, на вестник „Строител“ и на колегите от Областното представителство на КСБ в Смолян за тези награди, които съвпаднаха по време и препотвърдиха оценката за цялостната ми работа в КСБ. Това ме кара да ги приемам не като ритуален завършек на моя двукратен мандат, а като реално претегляне на резултатите от свършеното. Чувствам се много благодарен за всичко това. В края на краищата обществената работа има една „отплата“ и това е признанието на хората. Мисля, че най-важното качество на един ръководител, за да бъде успешен, е диалогичността.Нашата организация обединява компании със сходни интереси, от една страна, но и работещи в среда на конкуренция, от друга. Спойката между тях, за да има смисъл сдружаването, се осъществява от ръководството с откритост към проблемите на всички, независимо дали са малки или големи компании, с чувствителност към сигналите, които подават, и – разбира се – с много работа в полза на строителите. В този смисъл считам, че „спечелих“ изключително полезен опит, и се радвам, че бе оценен.

Как виждате принципно ролята на почетния председател в структурата на Камарата на строителите в България?

За 15-ата годишнина на КСБ - юбилей, който не виждам единствено в празничен контекст, организацията генерира не само история, но и натрупа специфичен опит. Като ръководство на КСБ развихме своята експертиза в няколко посоки. Не само в чисто професионален план, защото това е неизбежно, но и открихме отговорите на важни въпроси за едно секторно сдружение – кои са реалните приоритети, как да се балансират по най-разумния начин разнопосочните гледни точки, какъв подход да се възприеме по теми от критичен характер. Когато дълго време човек „ври в този котел“, натрупва опит, критерии, преценки, визия и не на последно място – добри контакти. Откривам всичко това сред много от по-възрастните колеги, дългогодишни ръководители на Областните представителства. Мисля, че те са ценен ресурс в помощ на действащото ръководство и могат да бъдат от полза както с идеи, така и в чисто практически план за решаването на конкретни задачи. Радвам се, че настоящото ръководство на ОП на КСБ – Смолян, и председателят инж. Асен Соколов следват този модел на приемственост и откритост.

Кои са належащите въпроси за решаване пред бранша? Какви трябва да бъдат непосредствените приоритети? 

В разговорите с колегите, срещите с кметове, областна управа, възложители и партньори откривам растящо безпокойство по отношение на развитието на въпроса с индексацията на договорите. На практика всички страни са в готовност да пристъпят към действия, но все още предстои да се финализира процесът като конкретни стъпки и документация. Ръководството на Камарата извървя дълъг и сложен път в тази посока, и то в една изключително динамична политическа среда. Усилията действително продължават, но въпроси като ресурс за покриване на исканията за индексации, таван, бюджет и др. са в полето на възложителите и държавата. Друг важен въпрос е началото на новата програма за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради и занижените цени по нея. На практика това може да компрометира една полезна инициатива, което не носи полза за никого. КСБ провежда срещи по темата с МРРБ и се надявам, че в диалог ще се постигне решение за въвеждане на наистина актуални референтни цени за саниране на жилищния фонд. Предстоят още законодателни промени, които трябва да се доведат до успешен край, като например въпросът с прозрачността в сферата на обществените поръчки, ясното разписване на ролите в строителния процес и др.

Споменахте проблеми от критична важност. Каква трябва да бъде ролята на Камарата в тази посока?

Трябва да запазим позицията си на активен партньор в преговорите, които предстоят, в условията на нови политически конфигурации. Всичко, което се постигна дотук, трябва да бъде отстоявано и доведено до успешен край. Мисля, че ръководството на КСБ е изключително дейно, гъвкаво и  адекватно в това отношение. Напълно подкрепям усилията му и вярвам, че ще защитим интересите на българските строители в максимална степен.

На 30.11.22 г. предстои Общо събрание на КСБ. Какви са очакванията Ви?

Надявам се събранието да бъде уважено от всички делегати, да се упражни правото на избор от възможно най-широк кръг от хора, защото този демократичен принцип е залегнал в Устава на КСБ. Задължени сме да запазим Камарата сплотена, единна, солидарна и с добър потенциал за посрещане на сериозни предизвикателства. Тук бих си позволил да отбележа и ролята на вестник „Строител“ в детайлното отразяване на всичко, за което строителите очакват точна, вярна и професионално поднесена информация. Работата на браншовата медия във време на изключителна политическа и икономическа динамика е не само важна, но и решаваща. Поздравявам Съвета на директорите, прокуриста и главен редактор на вестника Ренета Николова и целия екип за начина, по който реализират своята част от задачата в полза на българския строителен сектор.