Новини

КС обяви за противоконституционно решението на НС за одобряване на плащанията за ТРП

На 22 ноември 2022 г. Конституционният съд се е произнесъл с решение по конституционно дело № 10/2022 г., с което обявява за противоконституционно Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (прието на 20. 4. 2022 г., обн. ДВ, бр. 32 от 26. 4. 2022 г.).

На заседанието са присъствали всички 10 конституционни съдии.

Решението е прието с единодушие.