Новини

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“ специално за в. „Строител“: Резултат от решението на КС е, че всички задължения към пътностроителните фирми, за вече извършени дейности, стават изискуеми и то считано от момента на пускането на фактурите

Инж. Чайков, как ще коментирате решението на Конституционния съд, с което се обявява за  противоконституционно решението на НС за одобряване на плащанията за ТРП?

Решението на Конституционния съд не е изненада за нас. Ние през цялото време твърдим, че решението на Народното събрание е порочно. Ако си спомняте последните протести, освен за индексацията, едно от нещата, които искахме да постигнем бе именно промяна на решението на НС.

Макар и късно, справедливостта възтържествува. Директният резултат от решението на КС е, че всички задължения към пътностроителните фирми, за вече извършени дейности, стават изискуеми и то считано от момента на пускането на фактурите, веднага след решението на НС от април. Ако не се предприемат действия от страна на държавата за бързо разплащане, ще доведе до допълнителни разходи, тъй като вече няма съд в страната, който след това решение на Народното събрание да не постанови, че на фирмите се дължат лихви и пропуснати ползи. Ние все още изчакваме, като сме възложили на юристите да ни разтълкуват всички правни последствия от отмяната на решението на НС и тогава ще можем да дадем по-детайлен коментар. В същото време ще търсим диалог с държавните институции, за да видим как ще се реши въпросът с разплащането, тъй като по вина на предходното правителство в бюджета за 2022 г., а той продължава и следващата, няма разписани средства за това разплащане. Предстоят сериозни разговори с държавната администрация.

 

Има ли резерви по бюджетите на Агенция „Пътна инфраструктура“, който би могъл да се използват за разплащането?

Със сигурност има, но не знам какъв е точният размерът. Има останали средства в бюджета на АПИ, с които могат да се разпоредят АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според нас в държавния бюджет също има резерви за това разплащане, но разговорът там трябва да бъде с Министерство на финансите.

 

Днес излязохте с позиция относно решението на КС. Какви ще бъдат следващите стъпки на ББК „Пътища“?

Започваме да търсим срещи с МРРБ, с АПИ, МФ, за да получим максималния възможен обем средства от тазгодишния бюджет. Даваме си сметка, че е вече декември. Ще настояваме пред държавните институции да направят максималното и да видим заложен, ако има някакъв остатък за разплащане, така че да може да се плати веднага.