Новини

Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. ще заседава в Стара Загора

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Десислава Георгиева ще открие 21-то заседание на Комитета за наблюдение на Oперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Събитието ще се проведе на 29 и 30 ноември в „Best Boutique Hotel“– град Стара Загора. Сред темите, които ще се дискутират са актуална информация за изпълнението на програмата, възможностите за индексация на сключените договори по нея, постигнатите резултати и др.  Експертите от МРРБ ще представят пред членовете на комитета и актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027.