Новини

ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония 2021-2027. Над 31 млн. евро ще бъдат инвестирани през следващите 7 години в областите Благоевград и Кюстендил у нас и Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в Северна Македония. Най-голям дял от програмния бюджет, над 15,5 млн. евро, се предвижда за проекти за интегрирано териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. Този приоритет е насочен към дейности за разработването на цялостни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, за увеличаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия и разширяване на тяхната икономическа активност към нови пазари и продукти. За подобряване на регионалната свързаност и стимулиране на икономическия растеж в трансграничния регион ще бъде финансирано изграждането на ГКПП „Струмяни – Берово“ и свързаната с това инфраструктура. Проектът ще се изпълнява от Областна администрация Благоевград и Управление „Митници“ на Република Северна Македония. 5,2 млн. евро ще се инвестират в изграждане на зелени площи в градските и крайградските райони, развитие на естествени зелени градски зони и зелени площи за управление на водите. Средствата са заложени в Приоритет „По-зелен трансграничен регион“.