Новини

Двама дипломанти на ВТУ „Тодор Каблешков” са сред победителите на националния конкурс „Кольо Фичето”

На тазгодишния национален конкурс „Кольо Фичето“, организиран от Научно-техническия съюз по строителство в България и Камарата на строителите в България, двама дипломанти на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” станаха лауреати на престижни награди за най-добър дипломен проект по строително инженерство. Студенттите от магистърския курс по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“, инженерите Анна Анастасова и Силвия Станкулова спечелиха съответно втора и трета награда. Заключителният етап на конкурса се проведе в периода между Деня на строителя и Деня на народните будители.

Обучението по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ се провежда във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Вестник „Строител“ потърси декана на факултета доц. д-р инж. Миряна Евтимова, за да сподели на какво залагат при подготовката на добри специалисти като Анна Анастасова и Силвия Станкулова и помоли за коментар наградените дипломантки.


Доц. д-р инж. Миряна Евтимова, декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” във ВТУ „Тодор Каблешков“: Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници

Те са резултат от факта, че поставяме студентите в центъра на обучението

Доц. Евтимова, първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за отличените студенти от ВТУ в националния конкурс „Кольо Фичето“. Кажете каква е тайната на успешното подготвяне на млади специалисти?

През последните няколко години придобихме безценен опит при провеждане на обучението във ВТУ – присъствено или онлайн. Подготвени сме при възникване на различни условия да прилагаме гъвкав подход при реализиране на учебния процес и за създаване на условия за учене и оценяване в електронна среда. Ефектите от това са налице – успехите на студентите ни са красноречиви. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници. Те са резултат от факта, че поставяме младите хора в центъра на обучението. Поради високите стандарти в нашия университет отличените в конкурса Анна Анастасова и Силвия Станкулова са се дипломирали с отличие по специалност „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“, която е част от възможностите за обучение по разнообразни магистърски програми в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

В стремежа си непрекъснато да подобряваме процеса на обучение през изминалата година актуализирахме 50% от учебните планове. С това се постига актуалност, съответствие и интегралност на придобитите знания и умения. Успоредно се извършва осъвременяване на учебните програми за привеждането им в съответствие с изискванията и тенденциите при обучението да се развиват ключови компетентности за учене през целия живот.

За повишаване ефективността на практиките се усъвършенстват непрекъснато лабораторните комплекси във ВТУ. През настоящата година бе открита лаборатория по „Земна механика”. Благодарение на усилията на катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ и на помощта на бизнеса студентите отново ще могат да се потопят в практическото измерение на учебния процес. Ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова изрази удовлетворението си, че лабораторията ще работи в полза на преподавателите, студентите и докторантите, а чрез тях и на транспортния, и на строителния сектор.

Освен в областта на образователните услуги „Техника и строителни технологии в транспорта“ развива и научните изследвания. В периода 5-7 октомври 2022 г. във ВТУ за шести пореден път се проведе традиционната Научна конференция с международно участие, организирана от нашия факултет. Събитието открих заедно с проф. Даниела Тодорова. На него бе представен пленарен доклад на тема „Европейски Зелен пакт и кръгова икономика”. Доклади изнесоха колеги от университети от Сърбия, Словакия и Турция. Тук е мястото да отбележа, че ВТУ работи активно за реализиране на предизвикателствата на европейския Зелен пакт и бе отличено с грамота за участието си в конкурса „Еко етикет за устойчиви сгради” в категория „Университети“.

 

През 2022 г. Висшето транспортно училище отбеляза юбилей.

ВТУ „Тодор Каблешков” е наследник и продължител на стогодишните традиции в транспортното образование в България. Пренесло през десетилетията най-доброто от българското и европейското висше техническо образование, днес ВТУ умело и на високо равнище съчетава в своята дейност научните изследвания и образователните услуги.

Честванията по повод 100 г. от създаването на висшето учебно заведение се провеждат под патронажа на държавния глава Румен Радев. Дейността на нашия факултет през 2022 г. бе неразделна част от събитията, посветени на юбилея. През т.г. бе открита100-тната юбилейна учебна година – повод за гордост и задължение за поддържане на високи академични стандарти.

Вярвам, че и през следващите 100 г. факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” ще бъде достойна част от ВТУ, като работи както за запазване традициите в транспортното образование, така и за прехода на глобалната икономика към икономиката на знанието (и отвъд нея) чрез иновативни изследвания и създаване на добре обучен човешки капитал.

Позволете ми на финала от страниците на вестник „Строител“ по случай предстоящия студентски празник от името на цялата колегия на факултета да пожелая на всички наши студенти здраве и удовлетвореност от следването на мечтите им.


Инж. Анна Анастасова, инспектор в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Велико Търново: По-високото ниво на знания ни дава възможност на по-ранен етап да откриваме проблеми

Изучаваните предмети в магистърския курс ми дадоха възможност за по-добро мотивиране на вземаните от мен решения в професионален аспект. Започнах магистратурата с конкретна цел – да придобия определени знания, да докажа нивото им със защита на дипломната си работа, след което да ги приложа успешно и на терен. Сега мога да кажа, че благодарение на всеотдайния труд и педагогически подход от страна на преподавателския състав поставената от мен цел е постигната.

Не мога в дълбочина да коментирам сложните, натрупани с времето и явни за обществото проблеми във водния сектор. Но считам, че всеки, имащ отношение към тази дейност, трябва задължително да актуализира и повишава професионалните си знания. Доказано е, че по-високата образованост е гаранция и за по-мащабен и по-задълбочен поглед върху дейностите в сектора. По-високото ниво на знания ни дава възможност на по-ранен етап да откриваме проблеми и да предприемаме превантивни мерки.


Инж. Силвия Станкулова, инженер по експлоатация на язовирни съоръжения към Напоителни системи - Плевен: Трябва ежедневно да актуализираме своите умения и компетентност

 

Записах магистратура във ВТУ, за да подкрепя практическия си опит с нови знания и умения в специалност, в която все повече има нужда от висококвалифицирани специалисти. Експлоатацията на хидротехническите съоръжения е отговорност. Да се работи с водни ресурси е предизвикателство, доста по-различно от обичайната инженерна работа. Водата е извор на живот, но е буйна, стихийна и непредвидима. Ние трябва да я укротим и да я доставим там, където и когато е необходима.

В този забързан и постоянно променящ се свят трябва ежедневно да актуализираме своите знания, умения и компетентност. Да съвместяваш работа, семейство и обучение е наистина предизвикателство, но всичко е възможно. Невъзможното просто отнема повече време.

Изказвам огромна благодарност на проф. Мира Зафирова - ръководител на дипломния ми проект, както и на всички преподаватели от ВТУ – професори, доценти, асистенти. Да съм сред лауреатите на националния конкурс „Кольо Фичето” го дължа на всички тях. Искам да поздравя всички студенти с предстоящия празник. Изживейте едно безоблачно студентство, успешно дипломиране и добра реализация в живота. Учете, за да знаете. Знаещият може всичко.