КСБ

Инж. Илиян Терзиев бе преизбран за председател на УС на КСБ

Общото отчетно-изборно събрание на КСБ гласува съставите на Управителния и Контролния съвет на Камарата, Комисията за ЦПРС и Комисията по професионална етика

Инж. Илиян Терзиев беше преизбран за председател на Управителния съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ) за нов тригодишен мандат. Това стана на редовното Общо отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе в Зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София. За председател на Контролния съвет бе избран инж. Христо Димитров. Доц. д-р инж. Георги Линков ще продължи все така успешно да ръководи Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Благой Козарев.

Общото отчетно-изборно събрание на КСБ гласува съставите на Управителния съвет и Контролния съвет (КС) на Камарата, Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и Комисията по професионална етика (КПЕ).

В началото на заседанието инж. Терзиев приветства присъстващите. „Всички Вие с работата си доказахте отговорността си не само за развитието на КСБ, но и за сектор „Строителство“. Извървяхме заедно няколко поредни тежки години. Драстичното увеличение на цените на строителните материали оказа огромно влияние върху бранша“, заяви инж. Илиян Терзиев.

 „Водихме титанична борба, като успяхме да постигнем приемането на Методика за индексация, но за съжаление към този момент липсват единни указания за прилагането й, което дава възможност за своеволни тълкувания от различните възложители, и средства до фирмите реално не достигат”, посочи председателят на УС на КСБ.

„Не знам какво още трябва да се случи в държавата, за да разберат управляващите, че им е нужен силен, стабилен и работещ строителен бранш, който да продължи да внася данъци, такси и осигуровки. Ние даваме заетост на над 200 000 работници и техните семейства. Факт, който не трябва да се пренебрегва“, категоричен бе инж. Терзиев.

Председателят на УС сподели, че наред с решаването на проблемите, свързани с индексацията и дължимите разплащания към строителните фирми, КСБ си е поставила и редица други цели.

„Промените в законодателството, обучението и преквалификацията на кадри, дигиталната трансформация в сектора са само част от приоритетите, по които искаме да постигнем значими резултати през следващите години“, каза инж. Терзиев. Той припомни, че създаденият по инициатива на Камарата преди година и половина Консултативен съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ търси консенсус за приемане на важните за бранша промени в законодателството, касаещо строителството.

„Предизвикателствата през следващите години няма да са малко. Задачите ще бъдат изключително отговорни и по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, и по изпълнение на новите „зелени” политики за енергийна ефективност и обновяване на сгради, както и за изграждането на големи инфраструктурни проекти във ВиК, пътния и жп сектор“, подчерта председателят на УС на КСБ.

В края на изказването си инж. Илиян Терзиев благодари на членовете на НКСВ. Те са „нашата мъдрост и памет“, колегите и учителите от Националния клуб на строителите ветерани, които са дали много на страната ни, борили са се с предизвикателствата пред бранша през годините, за да оставят нещо след себе си. Благодаря на инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на организацията, както и на всички членове за неуморния труд, постоянството и отдадеността, каза председателят на УС.

Той изрази признателност и към колегите си строители, които се отзоваха за пореден път първи на терен, за да помогнат с техника и хора по време на бедствието в Карловско. „Благодаря Ви за човечността, че показахте какво е истинското призвание на строителите – да помагат и съграждат“, подчерта той.

„Благодаря на членовете на Изпълнителното бюро, Управителния съвет, Контролния съвет, на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя и на областните председатели за добрата работа и отделеното време, което всеки един от тях даде от себе си през изминалия мандат“, допълни инж. Терзиев.

Председателят на УС отбеляза и ролята на изп. директор на Камарата и на служителите. Инж. Терзиев благодари на дъщерните дружества на Камарата - „Строителна квалификация“ ЕАД и „Вестник Строител“ ЕАД, за усилията, които полагат всекидневно, за да изпълнят приетите политики и цели на организацията.

Изказването си инж.Терзиев завърши с думите на Уста Кольо Фичето: „И помежду си не градете толкова дувари, дето да ви разделят, ами повече мостове, дето да ви събират.“

Делегатите на Общото събрание обсъдиха и одобриха отчетите за изпълнение на дейността на УС, на Контролния съвет и на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за периода 01.01.2021 г. – 01.08.2022 г.

Гласуван бе и Отчет за изпълнение на бюджета на браншовата организация за 2021 г.

След приемане на докладите делегатите на Общото събрание освободиха от отговорност председателите и членовете на УС, на КС и на Комисията за ЦПРС.

След това бяха одобрени и основните политики за развитие на КСБ през 2023 г.

В тях е записано, че ще продължат активните действия на КСБ при разработване и промяна на нормативната уредба в областта на строително-инвестиционния процес.

Ще бъдат инициирани наложителни промени в действащото законодателство по основните закони: Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за културното наследство (ЗКН), Закон за шума, Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО) в посока подобряване на устройственото планиране, проектирането, изпълнението и приемането на строежите, включително и прилагане на правилата на FIDIC в инвестиционния процес.

Планира се да бъдат разработени концепции за ново строително законодателство съвместно с останалите браншови организации от Консултативния съвет, както и участие в работни групи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на културата (МК), Министерския съвет (МС) и др.

В политиките на браншовата организация за 2023 г. е записано, че ще се използва като основен комуникационен канал изданието на КСБ – вестник „Строител“, сайтът му и присъствието в социалните мрежи за представяне и популяризиране на политиките на КСБ, нейната оперативна дейност, становища по актуални за сектора теми, предложения на организацията за промени в законодателството, нормативни и поднормативни документи, защита на интересите и авторитета на строителите в обществото.

Заседанието продължи с приемане на бюджета на организацията за 2023 г.

Последва гласуване на предложения за промени в Устава на КСБ.

Събитието продължи с избор на председатели на УС, КС, Комисията по професионална етика и на Комисия за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.

Делегатите избраха и съставите на Управителния съвет на Камарата, КС, Комисията за ЦПРС и КПЕ.

В точка „Разни“ делегатите на Общото събрание бяха информирани от председателя инж. Терзиев, че инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, е избран за един от двамата вицепрезиденти на Конфедерацията на международните контактори (CICA) на Общо събрание на организацията, което се проведе в централата й в Париж. Кандидатурата на инж. Качамаков е предложена от FIEC, където той бе два мандата вицепрезидент. Инж. Качамаков ще представлява Европа в международната организация.


Управителен съвет

Председател:

инж. Илиян Терзиев – „АТ Инженеринг 2000“ ООД

Членове:

Апостол Глосов – „Биад-С“ ООД

инж. Атанас Кошничаров – „СМК-Стройцем“ ООД

Богомил Петков – „Мазалат“ ЕООД

Владимир Кехайов – „КРИС-МТ“ ООД

д-р инж. Владимир Вутов – „Геострой“ АД

Георги Ганджов – „Универсал Строй Консулт“ ООД

инж. Данка Кирилова – „Мото-Макс 2002“ ЕООД

инж. Егмонт Якимов – „Бокар“ ООД

инж. Емил Младенов – „Универсалстрой-инженеринг” ET

инж. Живко Недев – „Хидрострой“ АД

инж. Ивайло Петров – „Аталас-Балкан“ ООД

инж. Иван Делчев – „Делчев Инженеринг“ ООД

инж. Иван Моллов – „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

инж. Ивелин Лозев – „Стройпроект“ ООД

инж. Калин Пешов – „Главболгарстрой Холдинг“ АД

инж. Красимир Атанасов – „Декра строй“ ЕООД

инж. Любомир Шербетов – „Водстрой ВТ“ АД

инж. Любомир Качамаков – „Команс 2000“ АД

Мирослав Мирчев – „ДЛВ“ ЕООД

Пламен Иванов – „Лусто 90“ ООД

инж. Пламен Михалев – „Лесо Инвест“ ООД

инж. Светослав Борисов – „Билдинг Би – 1“ ЕООД

инж. Стамат Стаматов – „ИСС Инженеринг“ ООД

инж. Стефан Тотев – „Джи Пи Груп“ АД

Стоян Цонев – „Гарант-90-Цонев и СИЕ“ ООД

инж. Тодор Андонов – „Термал Инженеринг“ ООД.

инж. Ярослав Христов – „Винс Ин Хок“ ЕООД

инж. Цанка Атанасова – „Водно строителство“ АД


Комисия за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя:

Председател:

доц. д-р инж. Георги Линков – „ЛИНК – Контрол“ ООД

Членове:

инж. Борислав Крушкин – Гл. секретар на МГУ „Св. Иван Рилски“

инж. Валентин Зарев – „Пътинвестинженеринг“ АД

инж. Венцислав Недялков – „Строителна механизация“ ЕООД

инж. Георги Георгиев – „Старт Инженеринг“ АД

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Хоноруван преподавател във ВСУ „Л. Каравелов“

проф. д-р инж. Добрин Денев – Специалист от научните среди

инж. Илко Тодоров – „Електра“ ЕООД

инж. Христо Рашков – „Монтаж Строителни Конструкции“ АД

инж. Николай Георгиев – „АБС – Инженеринг – Н“ ООД

инж. Пламен Пергелов – „Прометей ДД“ ООД

инж. Саркис Гарабедян – „Тирлин“ АД

инж. Таня Каменова – „Хидрострой“ ООД

доц. д-р инж. Чавдар Дончев – Хоноруван преподавател в УАСГ

акад. Ячко Иванов – зам.-председател на НТССБ


Контролен съвет

Председател:

инж. Христо Димитров – „Планекс“ ООД

Членове:

инж. Георги Младенов – „Среги“ ООД

Димитър Живков – „Димел“ ЕООД

инж. Живко Ангелов – „Диана Комерс 1“ ЕООД

Николай Влахов – „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД

д-р ик.н. Николай Иванов – „Юпитер 05“ ООД

Христо Неделчев – „К Груп Инфра“ АД


Комисията по професионална етика

Председател:

инж. Благой Козарев – „РАТЕК“ ООД

Членове:

инж. Александър Ваклин – „Ваклин Груп“ ООД

инж. Иво Тодоров – „Технобиомед“ ЕООД

инж. Розета Маринова – „Стройпродукт“ ЕООД

инж. Любка Денева – КСБ

Адриана Дянкова – КСБ