Новини

КС обяви за противоконституционно решението на НС за разплащането с пътните строители

На 28 ноември Конституционният съд (КС) съобщи, че се е произнесъл с решение по конституционно дело №10/2022 г., с което обяви за противоконституционно решение на Народното събрание (НС) за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (прието на 20.4.2022 г., обн. ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г.). На заседанието са присъствали всички 10 конституционни съдии. Решението е прието с единодушие. Съгласно решението на НС половината от парите за възлагания по договори за пътно поддържане на АПИ бяха платени към строителни фирми, а за останалата част от дължимата сума беше предвидено това да се направи след последващо парламентарно решение.


По време на посещението си в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков коментира темата. „Решението на Конституционния съд не ме учудва. Още преди да стана министър, бях казал, че не е работа на Народното събрание да определя начина на плащането. Това е от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и евентуално на Министерския съвет при разпределянето на бюджета“, заяви той.


„Имахме готовност за това решение. Въпросът е, че след него в бюджета на държавата няма определени пари. Когато е взимано, държавата не е предвидила пари за разплащането към пътните фирми за извършено строителство от предишни периоди. Сега на служебния кабинет се пада тежката задача да намери решение за разплащане на средствата. Дали ще бъдат в бюджета за тази година, или ще бъдат заложени за следващата, парите на пътни фирми трябва да бъдат платени. Лошото е, че с всеки изминал ден стават повече. Дължимите суми са от периода 2020-2021 г. преди встъпване в длъжност на предишните два служебни кабинета“, обясни министър Шишков.
УС на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) приветства решението на КС в официална позиция. „Произнасянето на една от най-важните институции в държавата, политически независим орган, чиято основна цел е да защитава върховенството на Конституцията на Република България, е доказателство за правотата на компаниите от пътностроителния бранш, които вече повече от година защитават с всички способи законността на извършените дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа“, посочват от ББКП.


В позицията си УС на браншовата организация апелира в най-спешен порядък държавата да се съобрази с решението на КС и да пристъпи към уреждане на възникналите проблеми и финансови задължения.


Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“, специално за в. „Строител“: Резултат от решението на КС е, че всички задължения към пътностроителните фирми за извършени дейности стават изискуеми

Ренета Николова

Инж. Чайков, как ще коментирате решението на КС, с което се обявява за противоконституционно решението на Народното събрание за одобряване на плащанията за ТРП?


Решението на Конституционния съд не е изненада за нас. Ние през цялото време твърдим, че решението на НС е порочно. Ако си спомняте последните протести на строителния бранш, освен индексацията едно от нещата, които искахме да постигнем, бе именно отмяна на решението на Народното събрание.


Макар и късно, справедливостта възтържествува. Директният резултат от решението на КС е, че всички задължения към пътностроителните фирми за вече извършени дейности стават изискуеми, и то считано от момента на пускането на фактурите, веднага след решението на НС от април. Ако не се предприемат действия от страна на държавата за бързо разплащане, това ще доведе до допълнителни разходи, тъй като вече няма съд в страната, който след решението на Конституционния съд да не постанови, че на фирмите се дължат лихви и пропуснати ползи. Ние все още изчакваме, като сме възложили на юристите да ни разтълкуват всички правни последствия от отмяната на решението на НС, и тогава ще можем да дадем по-детайлен коментар. В същото време ще търсим диалог с държавните институции, за да видим как ще се реши въпросът с разплащането, тъй като по вина на предходното правителство в бюджета за 2022 г., който продължава и следващата, няма разписани средства за това разплащане. Предстоят сериозни разговори с държавната администрация.

Няма ли резерви по бюджета на АПИ, които би могло да се използват за разплащането?


Със сигурност разполагат с такива, но не знам какъв е точният размер. Има останали средства в бюджета на агенцията, с които могат да се разпоредят АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Според нас в държавния бюджет също има резерви за това разплащане, но разговорът там трябва да бъде с Министерството на финансите (МФ).

Какви ще бъдат следващите стъпки на ББК „Пътища“?


Започваме да търсим срещи с МРРБ, с АПИ, МФ, за да получим максималния възможен обем средства от тазгодишния бюджет. Даваме си сметка, че е вече декември. Ще настояваме пред държавните институции да направят максималното и да видим заложен, ако има някакъв остатък за разплащане, така че да може да се плати веднага.