Новини

Министрите на финансите и регионалното развитие и благоустройството проведоха работна среща с представители на КСБ и ББКП

Министърът на финансите Росица Велкова и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведоха работна среща с представители на ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП). Тя се състоя в Министерството на финансите. На събитието присъстваха Ваня Стойнева, началник на кабинета на министъра на финансите, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Захари Христов, Иво Иванов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, Ирена Георгиева, изп. директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, представители на дирекции на МРРБ и МФ, както и на  Програма „Околна среда“.

От страна на КСБ присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, членовете на УС на КСБ Стефан Тотев, инж. Иван Моллов, инж. Живко Недев, председателят на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски, Ина Йорданова, юрист, и Рената Николова, прокурист и главен редактор на вестник „Строител“. От страна на ББКП взеха участие инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББКП, и инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББКП.

Основните теми на срещата бяха Методиката за индексация на договорите в строителството и  спешната необходимост от изготвяне на единни указания за нейното прилагане, за да се избегне различното й тълкуване и прилагане от възложителите. От страна на строителния бранш бе поставен и въпросът за осигуряването на финансов ресурс за индексацията. По отношение на казуса със задълженията към пътностроителните фирми, и след решението на Конституционния съд, беше разисквана възможността в най-кратки срокове да стартира разплащането на дължимите към тях суми.

Инж. Илиян Терзиев благодари на министрите за бързата реакция за организиране на съвместната среща, както и за заявеното желание от тяхна страна за намиране на решения на проблемите пред строителния бранш. Той апелира във всички работни групи, които се създават по различните казуси, да бъдат включени представители на Камарата.

„Опитахме се да изясним проблемите и да начертаем план за тяхното поетапно разрешаване“, коментира за в. „Строител“ след срещата инж. Иван Моллов. Той приветства поетия ангажимент през следващата седмица работната група за изготвяне на указания за прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството да започне своята работа. По думите му има вероятност до края на годината да се приложи практически индексация на договорите, сключени с АПИ, като той изрази надежда да има такъв вариант и по Програма „Околна среда“, когато става въпрос за договори, възложени от общините. По отношение приложението на Методиката от страна на ВиК операторите – инж. Моллов изрази мнение, че към момента няма пречка за подписване на допълнителни споразумения по договорите по ЗОП, което е именно първата стъпка от приложението на индексацията, а може би и най-важната, с оглед стартиране не необходимите процедури с Управляващия орган.

Инж. Стефан Чайков коментира, че ангажиментите, които са поели МФ и МРРБ, са удовлетворителни. „От гледна точка на пътните строители съм доволен от срещата, защото се очерта ясен план какви действия да се предприемат от администрацията, така че каквото е възможно, да се разплати до края на годината. Ние ще продължим срещите си с АПИ, защото има още много оперативни въпроси, по които да работим“, посочи инж. Чайков.