Наука

Пореден випуск строителни инженери и архитекти получиха дипломите си от ВСУ

На тържествена церемония във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ бяха връчени дипломите на магистри по специалности „Строителство на сгради и съоръжения“, „Архитектура“ „Управление на инвестиционни проекти“, „Строителни конструкции“ и на бакалаври по „Строителен мениджмънт“ и „Строителство на сгради и съоръжения“ от випуск 2022. В залата на Културния дом на висшето учебно заведение, освен абсолвентите, присъстваха родители, студенти от различни курсове във ВСУ, гости и журналисти.

По традиция събитието започна със слово на ректора на ВСУ доц. д-р инж. Анита Хандрулева. „Инженерното образование е трудно, но вие успяхте. Ние вашите преподаватели сме щастливи, че ВСУ „Любен Каравелов“ е част от пътят ви и заедно с личните ви качества е предпоставка за бъдещите ви успехи”, каза доц. Хандрулева. Тя изрази своето удовлетворение, от това, че абсолвентите са избрали архитектурата и строителството за своя професия. „Строителството е съзидание в чиято основа стои стремежът на хората да живеят по-добър живот. То е израз на най-светлата страна в човешката природа“, подчерта ректорът в своето обръщение.

Доц. Анита Хандрулева връчи дипломите на отличниците на випуска, а след нея това направиха и останалите представители на академичното ръководство на ВСУ „Любен Каравелов“.