Новини

С помощта на Проект „Красива България“, община Банско обнови сградата на поликлиниката

С помощта на Проект „Красива България“, община Банско обнови сградата на поликлиниката в града. Извършени са дейности, като ремонт на покрива и покривна топлоизолация, поставяне на топлоизолация на фасади, минерална мазилка и подмяна на дограмата, нова, втора рампа за инвалиди. Напълно бяха ремонтирани четири санитарно-хигиенни помещения, както са изградени и нови парко места до поликлиниката. Строително-ремонтните дейности върху сградата на поликлиниката в гр. Банско, целят повишаване енергийната ефективност на заведението, подобряване на достъпността от хора с двигателни затруднения и санитарно-битовите условия. Стойността на проекта възлиза на 195 933,97 лв. без ДДС. Той се съфинансира с равни дялове от община Банско и по програмата на Министерство на труда и социалната политика - проект „Красива България“.