Новини

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (на живо)

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. По време на събитието ще бъдат отправени актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

От страна на Камарата на строителите в България на заседанието присъстват инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ и инж. Иван Моллов, член на УС на КСБ.

Линк към живото излъчване на заседанието: https://www.parliament.bg/bg/video