Новини

Търси се решение в посока проектите, които бъдат завършени, да бъдат в последствие индексирани

„Логично е да бъдат подписани споразуменията, за да бъде ясно колко пари се дължат като индексация, защото иначе ще изпаднем в проблем, който коментирахме с представителите на Камарата на строителите в България, че има строителни фирми, които са си извършили в срок дейностите. Те са попаднали в срока на индексацията, а сега в един момент има проблем да бъдат индексирани, чисто юридически, а не защото никой няма желание в тази посока“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на въпрос на членът на УС на КСБ инж. Иван Моллов има ли конкретни стъпки в посока на това, проектите, които бъдат завършени да бъдат в последствие индексирани, когато има държавния бюджет възможност на това.

„Има дискусия, чисто правна, кога приключва договорът. Дали договорът е приключен със завършване на строителната дейност или, когато изтече срокът за гаранцията. Търси се решение в тази посока.  Много е важно да бъдат подписани споразуменията, за да бъде ясно колко пари се дължат, за да може да се приключи самото строителство“, поясни министър Шишков.

Той отговори и на още един въпрос на инж. Моллов – дали се обсъжда въвеждането на механизмът за дофинансиране на ВиК проектите, които се изпълняват по оперативни програми, с над вече обявените 15%.

„Самите ВиК дружества са с по-сложен механизъм. Част от тях  имат отношение с „Български ВиК холдинг" ЕАД, част от тях не са в него. Те имат отношение с областни управители, общини, за част от всички тези дейности ще трябва да се вземат решения включително и на общински съвети, за да се направят споразуменията“, каза арх. Шишков

„Там са започнали тези процедури, за да може да се стигне до подписване на споразумение за индексация. Искам да кажа, че Холдингът представлява един вид банка. Той е наистина добре създадена институция, която да помогне на целия ВиК сектор, но единствената възможност е да направи кредит на ВиК дружествата. Не всички дружества обаче имат добри финансови резултати. Тоест не всички отговарят на критериите да вземат кредит в тази посока. Ясни са нещата. За всяко ВиК дружество ще има индивидуален подход. Има случаи, в които няма проблем да стане, Има места, където има подобен проблеми. Всеки обект се разглежда отделно“, поясни министърът.