Новини

Инж. Николай Таков е председател на новата секция „Хидростроителство” към НКСВ

На 6 декември в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) беше учредена секция „Хидростроителство” към Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ). Единодушно учредителното събрание избра за първи председател на секция „Хидростроителство” инж. Николай Таков. В Управителния съвет на секцията влизат още членовете доц. инж. Росица Николаева, инж. Таня Каменова, инж. Венцислав Михайлов, инж. Венцислав Ценов, инж. Йордан Киров и инж. Мери Станкова.

В началото водещият на учредителното събрание инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател и основател на НКСВ, запозна присъстващите с дейността на Клуба, припомни, че НКСВ има подписани меморандуми за сътрудничество с Научно-техническия съюз по строителство в България, с браншови организации и общини в страната. Като добър пример за работата на НКСВ с местните власти даде взаимодействието с община Самоков, като изтъкна, че кметът Владимир Георгиев доста често търси становището на ветераните при изграждането на големи строителни обекти.

Инж. Шарков припомни, че по решение на КСБ съвместно с НКСВ започна проектирането, строителството и откриването на паметници или паметни плочи на заслужили строители из цялата страна. Началото е поставено с организацията по построяването на паметник на Кольо Фичето, на ген.- полковник от Строителни войски Васил Василев и на Стамен Стаменов - началник на бившето ГУП. Първият зам.-председател на НКСВ запозна 20-те учредители на новата секция на Клуба и с построяването и откриването на паметната плоча в с. Мала Църква на инж. Иван Иванов, кмет на столицата в периода 1934-1944 г., както и на паметна плоча на площад в Клисура на арх. Храбър Попов - първи избран професор и първи декан на Строителния факултет на Държавната политехника (част от днешния УАСГ). Сред идеите на НКСВ е преименуването на улици в София на знатни представители на архитектурата и строителството. Сред тях е и арх. Александър Баров, гл. проектант на НДК.