Новини

Страните членки на ЕС решиха да спрат плащания за Унгария в размер на 6,3 млрд. евро от еврофондовете

Страните членки на ЕС решиха да спрат плащания за Унгария в размер на 6,3 милиарда евро от еврофондовете. Това стана по препоръка на постоянните представители в oбщността. Посланиците решиха с квалифицирано мнозинство да предприемат мерки за защита на бюджета на ЕС срещу последиците от нарушаването на върховенството на закона в Унгария. Те са в сферата на обществените поръчки, ефективността на прокуратурата и борбата с корупцията. По време на процедурата Унгария се ангажира да предприеме редица оздравителни мерки, които според Европейската комисия биха могли да доведат до справяне с проблемите. Съветът обаче смята, че приетите мерки имат значителни слабости и не са в състояние адекватно да се справят с недостатъците. Същевременно обаче заради броя и значимостта на задоволително приложените мерки и предвид степента на сътрудничество на властите, би било разумно да се смята, че рискът за бюджета възлиза на 55 на сто от ангажиментите на Брюксел по съответните програми.  Два пъти досега комисията предложи орязване на 7,5 милиарда евро от еврофондовете, или две трети от финансирането на Унгария. Предприетите от съвета мерки са временни. Те могат да бъдат отменени по предложение на комисията, без загуба на пари от еврофондовете, ако ситуацията бъде изцяло променена в срок от две години. По-рано страните членки приветстваха позитивната оценка, дадена от комисията на националния план за възстановяване и устойчивост на Унгария. Това стана също на срещата на постоянните представители в Брюксел. Отправена бе препоръка съветът също да одобри плана.

 

Информацията е на БНР.