Новини

От първия лот на АМ „Хемус“ са изградени 66%, от лот 2 - 20 %, а от 3 - 47 %

От АМ „Хемус“ към момента са изградени 191 км. Строят отсечките от лотове 1,2, 3. От първия лот са изградени 66%, от 2 ЛОТ- 20 %, от 3 ЛОТ- 47 %. Очакваме до До пътен възел „Плевен“ трите лота да бъдат изградени 2024-2025 г. Това каза регионалният министър арх. Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор IV, в частта му преминаваща през територията на Република България в участъка Видин – Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“. За четвърти, пети и шести участъци имат одобрени устройствени планове и извършени отчуждавания. „Предложил съм и съм внесъл изменения в ЗУТ, за да се търси възможност за обявяване на търпими на определени обекти. Тук попадат и четвърти и пети ЛОТ от „Хемус“. Шести ЛОТ е във финална фаза на отчуждавания“, коментира министърът. За ЛОТ 7 и 8 от аутобана Шишков каза, че има проблем с трасето- минава до складове за боеприпаси и в близост до ловно стопанство. Работи се по изменение на проекта така ,че да се заобиколят проблемните обекти. При ЛОТ 9 е решен проблемът с регулационния план и може би, това ще е частта, в която ще започне проектиране на техническия проект. По отношение участъкът от пътя Видин-Ботевград в частта Монтана –Враца министърът коментира, че има проблем с трасето. „Когато е проектирано, то минава до складове за боеприпаси. Прави се нова разработка на трасе, за да се обезпечи регулационно и правно. Вероятно ще се наложи и нова процедура по ОВОС“, каза още той.