Новини

СО ще индексира с до 15% строителните договори за всички обекти, които се изпълняват на територията й

Столичната община ще индексира строителните договори за обектите, които се реализират на нейната територия и отговарят на условията на приетата от Министерския съвет Методика, с до 15% от първоначалната им стойност с ДДС. При договори за инженеринг на промяна ще подлежат единствено разходи, свързани със СМР. Необходимите средства ще бъдат отпуснати от бюджета на СО за 2023 г. Това реши единодушно на последното за годината заседание Столичният общински съвет (СОС). Председателят на Комисията по финанси и бюджет (КФБ) към СОС Стефан Марков заяви пред в. „Строител“, че предложението е прието единодушно по време на заседание на КФБ. „София е първата община, която предприема тази стъпка. Тя е необходима, за да продължат да се изпълняват заложените дейности“, бе категоричен той.  Зам.-кметът на СО по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов обясни пред в. „Строител“, че процентът за индексиране (до 15% от стойността) е избран по подобие на указанията на Управляващите органи на оперативните програми. „При нас се получиха множество писма от изпълнители на различни обекти, които ни информират за промените в стойността на договорите. Те ни предлагат готови анекси към вече подписаните документи, в които са заложени много по-големи проценти за промяна, но ние не можем да ги одобрим“, заяви инж. Джоргов. Той подчерта, че когато се приложи формулата, която е заложена в Методиката, има договори, в които стойностите трябва да се увеличат с 30-40 и дори 70%, но СО не може да си позволи да осигури подобни средства и ще бъде направена промяна с 15%. Според него при някои договори ще се получи корекция, по-малка от 15%, и те ще бъдат индексирани на съответните нива. „В кризисна година сме и нашата идея е все пак да успеем да предоставим допълнителни средства на компаниите, които изпълняват строителни дейности на територията на СО. Тяхно право е да приемат или не нашето предложение“, коментира още инж. Джоргов. Зам.-кметът на СО по „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов коментира за в. „Строител“, че приходите в общинския бюджет не са по-високи от предвиденото. „Така че очевидно ще се наложи да работим със средствата, с които разполагаме. Като се има предвид инфлацията, вероятно ще бъдат извършени по-малко строителни дейности, тъй като допълнителни средства засега няма откъде да бъдат получени“, каза той в отговор на въпрос на в. „Строител”.