Новини

Напредва работата по най-сложния Лот 2 на високоскоростния път Видин - Ботевград

Консорциумът между българските компании „Европейски Пътища“, „Водно Строителство – Благоевград“ и словашкото дружество „Вахостав“ отчита почти завършени дейности в някои от участъците

Лот 2 от високоскоростния път Видин – Ботевград е сред инфраструктурните обекти, в които през изминалата година се работеше активно. Изпълнител е дружеството по ЗЗД „МБ Лот 2 – 2019“, което включва българските компании „Европейски Пътища“ АД, „Водно Строителство – Благоевград“ АД и словашкото дружество „Вахостав“.

Трасето на Лот 2 е разделено на 6 подучастъка с обща дължина 13,433 км. Към момента все още има подучастъци с обща дължина приблизително 3 км, за които се чака разрешение за строеж от възложителя, след което следва и там да бъде открита строителна площадка. В голяма част от останалите отсечки работата е завършена на 80%, като

за участъка между Ребърково и Лютидол с дължина 4,50 км остава единствено полагането на износващия пласт асфалт,

а движението се осъществява с въведена временна организация.

„Изпълняваният от нас Лот 2 в участъка от гр. Мездра до с. Лютидол е най-сложната част от скоростния път Видин – Ботевград. Проектът по изграждането включва множество взривявания, над 1 500 000 куб. м изкоп на земна и скална маса, изграждането на седем мостови съоръжения, два тунела и три пътни възела на две нива. Това е мащабна инфраструктура, която изисква висококвалифицирани експерти, много подготвени екипи, сериозно техническо и логистично обезпечаване. Благодарни сме на екипите на „Европейски Пътища“, „Водно Строителство“ и „Вахостав“ за високия професионализъм“, казва инж. Кристина Иванчева, представляваща ДЗЗД „МБ Лот 2 – 2019“, част от борда на „Европейски Пътища“, и главен инженер на компанията.

Тя разказва още, че

мостовите съоръжения са почти готови, като в момента се до­върш­ва изграждането на горното строене на два от тях.

 Финализирани са изкопните и насипни дейности, изградени са армонасипни съоръжения, завършено е и отводняването – водостоци и бетонови окопи, колекторни и дренажни системи. Понастоящем се изграждат фундаментите и кампадите на единия от двата предвидени за строителство тунела. Пътната конструкция е завършена до ниво полагане на асфалтови пластове.

В два от подучастъците се извършват археологически разкопки,

което е съобразено с графика на строително-ремонтните дейности. Край село Лютидол археологическият екип с ръководител Александра Петрова се натъкна на множество находки, сред които керамика и други материали от преходния период от енеолита към бронзовата епоха, от Късната античност и Късното средновековие, както и две османски монети - сребърни акчета, сечени по време на управлението на султан Мустафа II.

„Този обект се работи без никакви авансови плащания. Предвидените за изграждане пътни възли на две нива представляват приблизително 3 км от общата дължина на трасето, за които все още няма издадени съответните разрешения за строеж, и в тези участъци все още не може да се работи, но трите компании са мобилизирали техниката и екипите си в готовност да стартират дейности незабавно след осигуряването на съответните разрешения“, казва още инж. Кристина Иванчева.

Пътят Видин – Ботевград е с дължина около 190 км, като Лот 2 Мездра – Ботевград не е възложен по инхаус процедура, а по обществена поръчка с решение за избран изпълнител от 2019 г. Този маршрут е по Коридор №4 и в момента се обслужва от първокласния път E-79. Откриването на моста при Видин създаде нова връзка между България, Турция и Гърция със Западна Европа през Румъния, което е ключово за развитието на икономиката на региона.