Новини

21 проекта за иновации ще получат близо 7 млн. лв. от 13-тата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

В своите 12 предходни конкурсни сесии Иновационния фонд финансира над 500 проекта с над 100 млн. лв.

21 проекта за иновации ще получат общо близо 7 млн. лв. в рамките на 13-тата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, менажиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа. Това стана ясно от данни, изнесени от Агенцията.

Фондът предоставя финансиране в размер на до 500 000 лв. за проект. В своите 12 предходни конкурсни сесии той е финансирал над 500 проекта с над 100 млн. лв.

През тази година ИАНМСП въведе редица промени, които имат за цел да намалят административна тежест за бизнеса, който желае да получи финансиране за иновативните си идеи. Фирмите вече кандидатстват през нова система, а формулярът, който се попълва, също бе оптимизиран. 

Сред предложенията, които намират място в листата с одобрени проекти в текущата 13-та сесия, се нареждат система за мониторинг с цел предотвратяване на тежки заболявания, технология за производство на пожароустойчиви, енергоспестяващи и изолационни строителни елементи от стъклени отпадъци, иновационен подход за биопринтирани хрущялни импланти, решение за замърсяване на микропластмаси във водна среда, решение за оценка на замърсяване с микропластмаси във водата, както и иновативно образователно приложение.

Всички те са част от четирите приоритетни оси, които Фондът подкрепя. Те са „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Спечелилите 21 проекта са селектирани от общо 127 предложения. 17 от тях ще се изпълнят в партньорство с организации за научни изследвания и разпространение на знания. Сред основните цели на Националния иновационен фонд е насърчаването на научноизследователската и развойната дейност.