Новини

Министерството на иновациите и растежа изплати над 8 млн. лв. на четири общини

Сумата е за изграждане на пътни инфраструктури в общините Куклен, Елин Пелин, Марица и Самоков

Министерството на иновациите и растежа (МИР) предостави над 8 млн. лв. за пътни инфраструктури в общините Куклен, Елин Пелин, Марица и Самоков. Сумата се предоставя от МИР след решение на Министерския съвет. То е за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), съобщиха от пресцентъра на МИР.

Финансирането е във връзка с изпълнението на пет сертифицирани по ЗНИ инвестиционни проекта с общ размер на инвестициите на компании в съответните общини около 231 млн. лв. По тях ще бъдат разкрити 710 нови работни места.

Два от проектите за изпълнение са в Община Куклен. Там МИР предостави над 1.5 млн. лв. за „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност Капсида“ по изпълнение на проект „Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на „Е-Велокс“ ООД. Инвестицията на фирмата е за над 28 млн. лв. и като резултат от нея ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

Вторият е за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура в Община Куклен във връзка с изпълнението на проект „Технологично интегриране към КЦМ АД“ в гр. Куклен. По него бяха изплатени над 1 млн. лв. Инвестицията на компанията е в размер на над 41 млн. лв.

В Община Елин Пелин МИР предостави над 2,3 млн. лв., предназначени за реконструкция, разширение и асфалтиране на общински път от ЖП прелез „Верила“ до с. Равно поле. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на инвестиционен проект „Разширяване на складова база Логистичен Парк София“, с. Равно поле на „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД. Инвестицията по проекта е в размер на над 15 млн. лв. В периода на осъществяване на проекта и като резултат от него ще бъдат разкрити 15 нови работни места. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Елин Пелин.

Над 1 млн. лв. са изплатени и на Община Марица за изграждане на „Южен околовръстен път“ на с. Радиново по изпълнението на инвестиционен проект „Завод за алуминиеви профили ПРОФИЛИНК“ в с. Радиново, общ. Марица на „Интерлинк Груп“ АД и „Профилинк“ ООД. Размерът на инвестицията на компанията възлиза на близо 40 млн. лв. В периода на осъществяване на проекта и като резултат от него ще бъдат разкрити 150 нови работни места.

МИР предостави и над 2,3 млн. лв. за изграждане на „Пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол – с. Долни Окол“ в Община Самоков. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“ в с. Горни Окол на „Голф Окол“ ЕАД. Инвестицията е в размер на над 107 млн. лв. В периода на изпълнението и като резултат от него ще бъдат разкрити 215 нови работни места.