Новини

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“: Голяма част от работещите в „Метрополитен” ЕАД са възпитаници на ВТУ „Тодор Каблешков”

Проф. Тодорова, на 28 януари 2023 г. се навършват 25 години от въвеждането в експлоатация на първия участък от Софийското метро. ВТУ „Тодор Каблешков” се свързва с подготовката на кадри за „Метрополитен“ ЕАД.

Отбелязването на тази знакова годишнина на столичната подземна железница е важно за всички, тъй като този вид транспорт е изключително удобен и предлага на пътуващите качествена услуга, за което са необходими професионалисти с нужните образование и компетенции. ВТУ „Тодор Каблешков“ е доказала се в своята 100-годишна история образователна институция. Именно при нас се подготвят кадри за Софийското метро, като различните специалности и учебни дисциплини, в които нашите студенти се обучават, са съобразени с длъжностите както в „Метрополитен“, така и в останалите видове транспорт.

 За мен е гордост, че голяма част от работещите в „Метрополитен” ЕАД са възпитаници на Висшето транспортно училище.

Както знаете, по случай юбилея на 26 и 27 януари 2023 г. ще се проведе Научно-техническата конференция с международно участие „25 години Софийско метро” - „Иновативни архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени“. ВТУ „Тодор Каблешков“ е съорганизатор на събитието. Тематичните направления на конференцията са свързани: със съвременни архитектурни, конструктивни и технологични решения в метростроителството; геотехника и геодезия в метростроителството; иновативни решения за транспортна автоматика, управление и електроснабдяване в метрополитените; релсови пътища в метрополитените – конструкции, виброизолация и ел. захранване. Предвидена е и богата съпътстваща програма.

Убедена съм, че на конференцията ще бъдат представени интересни и иновативни изследвания и резултати.

 

Лесно ли намират професионална реализация възпитаниците на ВТУ?

Всички специалности във ВТУ се характеризират с високо ниво на реализация в транспортния сектор на завършилите ги специалисти. Транспортът (включително транспортната инфраструктура) е сред най-интензивно развиващите се сектори на икономиката на страната. Това налага необходимостта от специализирана подготовка на кадри, които да отговарят на тези потребности.

Динамично променящият се свят с бум на технологиите, конкурентният транспортен пазар поставят пред нас изискването да предлагаме качествена образователна услуга, да вземаме изпреварващи решения, да бъдем иновативни и креативни в своите действия. Преподавателският и изследователският състав на Висшето транспортно училище са утвърдени специалисти с авторитет в направленията, в които провеждат своите научни изследвания. Повечето са и експерти от практиката в областта на транспорта, енергетиката, строителството, информационните технологии, икономиката. Част от тях са включени в работни групи към различни комисии към МТС и МРРБ, където участват в подготовката и реализацията на всички процедури, свързани с развитието на високоскоростния транспорт в България, както и за работа по експлоатацията и разширението на метрото. Тези експертни знания те предават и на своите студенти, което ги прави подготвени и конкурентоспособни специалисти.

В допълнение доброто практическо обучение на възпитаниците ни, съчетано с възможности за придобиване на професионална квалификация, е традиция за ВТУ и осигурява по-добри перспективи за професионална реализация веднага след дипломирането.

 

Повече от 5 г. ВТУ обучава съвместно студенти в партньорство с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по специалностите „Корабоплаване” и „Корабна механика”.

Да, това е доказало се в годините партньорство между ВТУ „Тодор Каблешков“ и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, като съвместното обучение се радва на добър интерес. В резултат на подписаното споразумение между нас стартирахме и още две нови общи бакалавърски специалности - „Киберсигурност в транспорта“ и „Логистика“. Към тях има особено силно желание за обучение, тъй като обхващат интересен сегмент от транспортния сектор.

В процес сме на финализиране на учебната документация, свързана с два учебни плана за реализация с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и с Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна Митрополия. Специалностите, по които ще водим съвместно обучение, са „Интермодална логистика”, образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и „Мениджмънт по мултимодален транспорт”, ОКС „магистър”.

 

Бихте ли ни разказали за работата на центъра „Иновативни транспортни технологии и системи“, който открихте в началото на учебната година?

Както споменах, поради бързо променящата се работна среда е необходимо изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях нови умения. След проведени срещи с представители на бизнеса, държавни институции, извършен анализ за необходимостта от създаването на център „Иновативни транспортни технологии и системи“ и извършване на специализирано обучение за нуждите на транспортния сектор започнахме от миналата година да работим по изграждането му и успяхме да го открием официално през юбилейната 100-тна учебна година. Модерно и съвременно оборудваният център включва комплекс от лаборатории, в които се извършват научни изследвания и обучения на студенти и докторанти.

Като част от „Иновативни транспортни технологии и системи“ бе създаден и учебен център „Пътна безопасност”. Той е изграден с подкрепата на Института за пътна безопасност.

В него е разположен високотехнологичен учебен симулатор за нови и кандидат-шофьори, предлагащ седем тренировъчни модула, пълна помощ от гласов асистент и най-модерна визуализация чрез три LCD екрана. Симулаторът бе предоставен от немската компания VOGEL. Използването на подобна техника в учебни центрове в Германия води до намаляване стреса при шофьорите и понижаване риска от произшествия при управление на МПС. Нашият допринася за подобряване на теоретичните и практическите умения в областта на безопасното шофиране не само на студентите на ВТУ, но и на десетки млади хора, възпитаници на професионални гимназии, които регулярно ни гостуват.

Към центъра по „Иновативни транспортни технологии и системи“ е изградена и обучителна лаборатория „3DExperience – Инженерите на бъдещето”. Тя разполага с най-съвременен софтуер за 3D проектиране, а учебните програми са създадени на база най-добрите световни практики и адаптирани за нуждите на българската индустрия. В нея студентите се запознават с разработката на детайли, възли и системи, типични за автомобилната промишленост, като ще обхващат целия развоен процес – от създаване на концепция до цялостно проектиране на изделието.

Съвсем наскоро подписахме Клъстерно споразумение за сътрудничество в областта на строителството и архитектурата с Висшето строително училище „Любен Каравелов” и Университета по архитектура, строителство и геодезия. То цели обединяване на усилията на трите университета за съвместна учебна дейност и сътрудничество при подготовката на специалисти, както и по отношение на научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната работа. Клъстерното споразумение ще се развива и в центъра „Иновативни транспортни технологии и системи“.

 

Как продължава международната дейност на ВТУ след пандемията?

През годините ВТУ „Тодор Каблешков“ създаде ползотворни връзки с много университети, институти и партньори от бизнеса както от страната, така и от чужбина, които продължаваме да затвърждаваме. Наши партньори са над 60 сродни висши училища от цял свят – Австрия, Словакия, Сърбия, Полша, Гърция, Турция, Словения, Северна Македония, Китай, Русия, Украйна, Германия, САЩ, Хърватия и много други. Участваме в национални и международни проекти и програми за обмен на студенти, опит и знания.

Всичко това ни дава възможност да споделяме идеи и опит за развитие на научноизследователската и образователната дейност.