Новини

Влагат повече от 6,4 млн. лв. във водопроводната мрежа на с. Мененкьово

Обявена е обществена поръчка за ремонт на водопроводната мрежа на с. Мененкьово, община Белово, обл. Пазарджик. В предмета на търга е предвидено да се изпълнят конкретни строително-монтажни дейности по ремонт, реконструкция и разширение на съществуваща водопроводна мрежа в населеното място поради аварийното и състояние. Предвижда се подмяна на тръбите от етернитови с полиетиленови такива, с оптимални хидравлични показатели и продължителен срок на годност, за да бъде приведена съществуващата водопроводна мрежа в добро експлоатационно състояние, отговарящо на технологичните и хигиенни изисквания. В същото време се цели преустановяване на постоянно възникващите аварии по водопроводната мрежа в селото, а също така оптимизиране на водоподаването и намаляване на загубите на вода от водопроводната мрежа, което същевременно да подобри качеството на живот на живущите в селото. Стойността на дейностите 6 459 463,91 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 240 дни. Оферти се приемат до 9 януари.