Новини

150 детски площадки на територията на цялата Столична община ще бъдат обновени през 2023 г.

150 детски площадки на територията на цялата Столична община ще бъдат обновени през 2023г. Това каза председателят на СОС Георги Георгиев по време на брифинг, в който участва и зам.-кметът Десислава Билева, и директорът на дирекция “Зелена система” Димитър Данчев. Георгиев обясни, че е възложил пълна ревизия на всички детски площадки и анализът на състоянието на съоръженията е бил извършен от районните кметове. “Предлагаме цялостен пран за ремонт на детските площадки в СО. Преценката къде да се работи е на районните кметове като водещи ще бъдат критериите безопасност на съоръженията, брой на жителите на съответните райони”, уточни Георгиев. Необходимите средства ще бъдат осигурени от бюджета на общината, от приватизацията на общински имоти, ще се направи анализ на европейските програми, за да се установи може ли такъв ресурс да бъде използван, от продажба на общински жилища и ще се търси подкрепа от опериращия в София бизнес.