Новини

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще разгледа промени в ЗУТ, касаещи търпимостта при незаконно строителство (на живо)

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще разгледа промени в ЗУТ, касаещи търпимостта при незаконно строителство. 

В дневния ред на заседанието влизат още:

1. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона пътищата, № 48-254-01-82, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 02.12.2022 г.;
2. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 48-254-01-89, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 08.12.2022 г.;
3. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 48-254-01-103, внесен от Манол Генов и група народни представители на 22.12.2022 г.;
4. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 48-254-01-104, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 22.12.2022 г.;
5. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-32, внесен от Йордан Терзийски и група народни представители на 25.10.2022 г.;
6. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-202-01-38, внесен от Министерски съвет на 02.12.2022 г.;
7. Представяне и публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-99, внесен от Радомир Чолаков на 15.12.2022 г.

Линк към живата връзка: https://fb.watch/h_uHYACyF0/