Новини

Община Дряново има проект за изграждане на осветление на стадион “Локомотив”

След като на 29 август 2022 г. беше издадена виза за проектиране и изготвен технически проект, а на 29 ноември 2022 г. предложението на кмета Трифон Панчев и председателя на Общински съвет Тодор Георгиев получи пълна подкрепа от общинските съветници на 12 януари 2023 г., всички необходими документи бяха връчени лично на г-жа Весела Лечева, министър на младежта и спорта.
Главната цел на проекта е подобряване на спортната инфраструктура в община Дряново, чрез осигуряване на осветенеост на терена, отговаряща на нормативната уредба за провеждане на спортни мероприятия и тренировъчна дейност. Проектът предвижда това да се случи чрез изграждането на четири стълба, всеки с височина 23,8м и с по 25 осветителни тела. Общо ще бъдат монтирани 100 прожектора с LED светлоизточник, с мощност 600W.
Местоположението на стълбовете е съобразено със съществуващото положение на футболния терен, заобикалящата го лекоатлетическа писта, съществуващите трибуни и оградите зад тях.
Изграждането на осветление за футболното игрище ще обхване също лекоатлетическата писта, площадките за тласкане на гюле и скок на дължина.
Това ще доведе до създаване на пълноценни условия за развиване на спортната дейност в района. С реализирането на проекта ще се подобрят условията за подготовка на деца, младежи, граждани, любители и професионални спортисти и гости на града в различни спортни дисциплини.
Реализирането на проекта ще помогне за оптимално използване на потенциала на спортния комплекс, ще допринесе за значително подобряване на работата на спортните клубове, за привличането на още състезатели, ще се създадат условия за организиране на спортни мероприятия от национален и международен мащаб.
Също така ще се избегне използването на терена в най-горещите часове на деня, което ще бъде полезно, както за самия терен, така и за спортистите. През преходните сезони, когато светлата част от деня намалява, ще се даде възможност за използване на спортния комплекс по-дълго време.
Общата стойност на проекта възлиза на 973 335 лв. без ДДС, като сумата представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта.
Припомняме, че през 2014 г. е извършен основен ремонт, обхващащ цялата територия на стадион „Локомотив“ Дряново. Тревната настилка на основния терен е изцяло подменена с нова, направени са основен ремонт и подобрения на всички сгради в комплекса, подменена е настилката на лекоатлетическата писта, изградени са нови игрища и са ремонтирани съществуващи. Скамейките на стадиона са подменени през 2010 г.
На територията на спортния комплекс има футболен терен с естествена настилка, 3 тенис на корт, футболно игрище с изкуствена настилка и размери 40/20 м., мултифункционално игрище за волейбол и баскетбол с акрилна настилка, лекоатлетическа писта с настилки от тартан и клей, плувен басейн, площадка за тласкане на гюле, площадка за скок на дължина, троен скок и рекреационен център.