Новини

Одобрени са 4 анекса на договори за СМР с финансиране по ОПОС

След като беше приета методиката, ние от МОСВ пуснахме указания как следва да се приема индексацията. Ние казваме, че приемаме индексация до 15% на строителните договори въз основа на броя на сключените договори и възможностите на ОПОС 2014-2020. Одобрени са 4 анекса на договори за СМР с финансиране по ОПОС и 21 са в ход. Това заяви по време на съвместно заседание на регионалната и комисията по околна среда и водите Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите. Стана ясно, че средствата за индексация в рамките на 15% на договорите са осигурени. Основният инструмент за успешното усвояване на средствата е индексацията. Договорените суми по ОПОС 2014-2020 нарастват на над 3 млрд. лв. Плащанията се увеличават от 48% през 2021 г. до над 64% в края на 2022 г.