Новини

Председателят на СОС Георги Георгиев: Изграждаме модерен и зелен градски парк в София

27дка в столичния квартал "Манастирски ливади" ще се превърнат в модерен и зелен градски парк с европейски облик. Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и главният архитект на София Здравко Здравков предлагат да се възстановят градски пространства на изоставени речни разливи чрез иновативни и екологични решения. За целта градският парламент трябва да даде съгласие Столичната община да кандидатства заедно с Асоциацията за развитие на София“, „Софинвест“ и Ботаническата градина по програма на Европейската инициатива на градовете.Конкретното предложение е за превръщането на 27 дка разливна зона, разположена в гъсто населения квартал „Манастирски ливади – Изток“, в ново европейско пространство – висококачествено, отворено, безопасно и оживено градско място, съобразено с най-високите екологични стандарти, включващо иновативни технологии, ориентирани към гражданите. Новият модел на градски парк допълнително ще служи като еталон и ще подкрепи усилията на Европейската комисия за пресъздаване на градове с помощта на гражданите и подкрепата на различни заинтересовани страни, които са част от градския живот.

Създаването на модерния парк ще включва:

 • изграждане на корекция на 350 л/м от река „Боянска бара“ в участъка между ул. „Флора“ и ул. „Костенски водопад“;
 • изграждане на ретензионно / задържащо/ езеро;
 • изграждане на система за събиране и управление на дъждовна вода, включително задържащи контейнери и система за напояване на растителността и почистване на алеите;
 • повърхностно озеленяване, включително изграждане на велоалеи
 • въвеждане на възобновяема електроенергия „Умни цветя“ с батерии, захранващи парка;
 • градско земеделие, захранвано от възобновяеми източници и компостиране, мини оранжерии на открито;
 • въвеждане на нови оперативни схеми за обучение на хора в неравностойно положение и включването им като градски градинари и отговорници за правилното събиране на отпадъци;
 • класни стаи на открито за повишаване на осведомеността за природата и климата;
 • споделени работни пространства/почивки за обяд съоръжения на открито, вкл. иновативни лаборатории;
 • разработване и консултиране на иновативно обществено споразумение за управление и експлоатация на споделени градски пространства;
 • изготвяне на дигитален паспорт на парка и използваните материали;
 • комбинирана детска площадка.
 • културни и празнични събития, спорт, игри, иновативни лаборатории.

„Продължаваме активната работа по изграждане на пътна инфраструктура, детски градини и места за отдих в един от най-бързоразвиващите се столични квартали. Наред с това, нашата цел е да продължим усилията, които и до момента полагаме за превръщането на София не само в модерна европейска столица, но и в зелен град. Това неминуемо ще подобри качеството на живот в нашия град.“, коментира председателят на съвета Георги Георгиев.