Новини

Обявиха търг за ТРП на пътната инфраструктура на столичния район „Слатина“

Обявиха обществена поръчка за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и др. пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публ. осветление на територията на СО - р-н „Слатина“. Стойността на дейностите, които ще се изпълнят в следващите 48 месеца, е 2 950 000 лв. без ДДС.  Гаранционният срок ще има тежест 0,5 т., а предложената цена от кандидатите също ще носи 0,5 т. Позиция 1 е свързана с изпълнение на строително - ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения  жк „Гео Милев“ и част от жк „Яворов“, попадаща на територията на СО-район „Слатина“. Стойността на дейностите, които ще се реализират, е 820 000 лв. без ДДС. Позиция 2 е за изпълнение на ремонти на територията на жк „Христо Смирненски“. Средствата, които ще бъдат инвестирани, са 820 000 лв. без ДДС. В обновяването на пътната инфраструктура на кв. „Редута“ се предвижда да бъдат вложени 655 000 лв. без ДДС в следващите 2 години. Ремонти ще бъдат извършени и в кв. „Христо Ботев“, където за обновяване на пътни съоръжения се отделят 655 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 15 февруари.