Новини

Община Момчил град обяви поръчка за  брегоукрепване на централно градско дере

Община Момчил град обяви поръчка за  брегоукрепване на централно градско дере - II-ри етап. „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) ще носи на кандидатите 50 т., а предложената цена също ще носи 50 т. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за 240 дни. Стойността на дейностите е 1 467 390,00 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 15 февруари.