Новини

Детска градина за 80 деца ще се изгражда в кв. "Требич"

Нова детска градина ще бъде изградена в кв. „Требич“, район „Надежда“. Решение за това трябва да вземе Столичният общински съвет. Предвижда се сградата, с разгъната застроена площ 1480 кв. м, да осигури близо 80 места за деца от яслена до 6-годишна възраст. Градината ще е филиал на съществуващата 83 ДГ „Славейче“ в кв. Илиянци. Срокът за завършване на обекта е 24 месеца, след откриване на строителната площадка. Новото детско заведение е част от публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, в друг общински имот в местност "Надежда 1 а" и "1 б". Като обезщетение Столична община получава нова детска градина, както и предоставяне на собственост на равностойни обекти в новопостроената сграда. Подобно публично-частно партньорство увеличава капацитета на общинските детски градини. По 3-годишната програма на кмета Йорданка Фандъкова за строителство за нови детски градини и ясли в момента се строят 22 сгради, а 4 други вече са завършени и предстои въвеждането им в експлоатация. Общо 103 нови градински и яслени групи ще бъдат разкрити с изпълнението на програмата.