Новини

Кметът на Варна Иван Портних направи оглед на ремонтните дейности на Филиала на ДТ "Стоян Бъчваров"

Кметът на Варна Иван Портних направи оглед на ремонтните дейности, които се
извършват в една от емблематичните сгради на Варна - сцена Филиал на ДТ "Стоян
Бъчваров". Обектът е паметник на културата, а обновяването се извършва по проект на
ОП "Региони в растеж", съгласуван с Националния институт за недвижимо културно
наследство /НИНКН/. На място бяха Даниела Димова - директор на ТМПЦ -Варна,
Ивелина Тодорова - ръководител на проекта, представители на строителната фирма и
на фирмата по надзор.
В момента се извършва демонтажи дейности, след което започва цялостната
реконструкция на сградата. Предстои пълно обновяване на сцената, оркестрината,
камерната и репетиционните зали. Изцяло ще бъдат променени интериорът на балкона,
на главното фоайе, клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на
ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване,
изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване на достъпа за
хора с увреждания.
„Това е един дългоочакван ремонт и съм изключително щастлив, че въпреки всички
трудности, които трябваше да преодолеем, той се реализира. Сградата е построена в
периода 1889-1890 г. и през последните 55 години не е правен ремонт. Благодаря на
екипа на г-жа Димова, които положиха огромни усилия по подготовката на проекта",
заяви кметът.
Той допълни, че е бил избран изпълнител на ремонтните дейности, но инфлацията е
довела до рязко поскъпване на цените на строителните материали, което е забавило
изпълнението на проекта. "В същото време Министерството на културата върна в
държавния бюджет десетки милиони лева, без да помогне на Варна, въпреки че имахме
готов проект с разрешително за строеж и избран изпълнител. Голямата заплаха бе, че и
срокът на оперативната програма изтича, а никой от управляващите не положи усилия
да го удължи. Последното редовно правителство на ПП не осигури и необходимите
индексации, което създаде допълнителни трудности", каза кметът. Той допълни, че
работата по обновяването на сцена Филиал е започнала, след като Община Варна е
дофинансирала проекта, с подкрепата на Общинския съвет, за да бъдат спазени
сроковете на оперативната програма.
Даниела Димова заяви, че двете сцени на театъра – в основната сграда и филиала, се
използват и като сцени на международни фестивали и представления и обновяването
им те ще отговарят на всички стандарти.
Със завършването на ремонта на сцена Филиал всички обществени сгради в сърцето на
Варна ще бъдат с нов облик - Основната сцена на ДТ „Стоян Бъчваров“, Домът на
флота, Юнашкият салон, Катедралният храм "Успение Богородично".