Новини

Промените в ЗУТ, касаещи търпимостта при незаконно строителство, не бяха приети от Комисията по регионална политика в НС

Депутатите в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесен от Министерски съвет, с който се урежда търпимостта за обекти на инженерната инфраструктура, които са незаконни.