Новини

Община Перник ще изгражда довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. „Църква“ до с. Кралев дол

Община Перник обяви обществена поръчка за изграждане на инженеринг –проектиране, авторски надзор и изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. „Църква“ до с. Кралев дол. Стойността на дейностите е 720416,67 лв. без ДДС, а продължителността им ще е 270 дни. Предложената концепция за изпълнение (КИ) ще образува 50% от крайната оценка, а цената останалите 50%. Оферти се приемат до 16 февруари.

https://app.eop.bg/today/267222