Новини

СО стартира пилотен проект за извършване на дистанционен екологичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Столична община стартира пилотен проект за извършване на дистанционен екологичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община. Проектът е съвместен със СУ "Св. Климент Охридски". Целта на мониторинга е да осигури оперативна информация за особеностите в географията на града и влиянието върху КАВ , което ще позволи планирането и изграждането на по-ефективна зелена инфраструктура. По този начин ще осигурим по-добри местни условия в проблемните части на града по отношение на КАВ в рамките на урбанизирането пространство на София. За тази цел ще бъдат използвани безпилотни летателни системи, които са оборудвани със съвременни сензори за дистанционно наблюдение на прахови частици, азотни оксиди и озон в съчетание с прецизни фотограметрични и термални камери, които ще предоставят бърза и коректна пространствено - реферирана информация за състоянието на атмосферния въздух.