Новини

Проведе се информационен ден по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“

Представители на университетите, научните организации, бизнеса, държавната и местна администрация обмениха опит и се запознаха с актуалните възможности за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“. Това стана по време на информационния ден за програмата, който се проведе в София Тех Парк. "Сега е време всички заедно да обединим усилия и да повишим успеваемостта и участието на нашите екипи в Рамковата програма“, каза директорът на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката д-р Милена Дамянова при откриването на форума. Тя припомни, че през последните 5 години са положени изключителни усилия за създаване на консорциуми, на екипи от различни научни организации  и висши училища и за повишаване на капацитета на държавата ни в отделните научни области.
Заместник-кметът на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов призова представителите на бизнеса да търсят съдействие на администрацията за реализиране на своите научни и иновативни проекти, тъй като общините вече имат опит и са изградили необходимите контакти.