Новини

Инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, Русе: Градим у нашите възпитаници самочувствие на личности, които могат да правят кариера

Училището е сред 28-те в цялата страна със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение

Инж. Денчева, възпитаниците на русенската Професионална гимназия организират работата на строителните площадки не само в Европа, а и по целия свят.

Без да омаловажавам приноса на останалите колеги от професионалните гимназии в страната, считам, че и нашата роля в този процес е значима. Завършилите при нас са много търсени, защото в образователно-възпитателния процес се опитваме да им внушаваме, че професията е конвертируема в цял свят. Ако усвоят основните теоретични знания и практически умения, те могат да ги надграждат и да се реализират на европейския и световен трудов пазар. Това ги амбицира и им дава самочувствие на личности, които могат да изграждат кариера.

 

Защо в последните години се ориентирате и към по-нетрадиционни за професията специалности?

Действително освен класическите за една професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия специалности, като „Строителство и архитектура“, „Транспортно строителство“, „Водно строителство“, „Геодезия“ и „Архитектурна реставрация“, предлагаме и атрактивни, които обаче се родеят с традиционните. Това са „Брокер на недвижими имоти“, „Художествена керамика“, „Интериорен дизайн“, а от учебната 2023-2024 г. ще имаме и „Пространствен дизайн“.

Подготовката, която предоставяме в професионалната област „Изкуства“, се харесва много на младите хора, защото имаме необходимата материална база и изключителни преподаватели, които мотивират децата и изграждат от тях творци. Тези успехи дадоха стимул да разширим палитрата в това направление и да включим в приема си и други специалности, като „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“. Те са и с висок рейтинг в Русе и привличат най-добрите ученици от много градове в Северен Централен и Североизточен регион.

При планиране на приема се ръководим от две неща - интереса на учениците и потребностите на работодателите. Имаме защитени професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда. Развихме и дуална форма на обучение, която се наложи преди четири години и интересът не спада. За всички младежи предлагаме и разширено изучаване на английски език, което допринася за трайното му усвояване, за използването му при международните практики и за комуникационно усъвършенстване.

 

Споменахте добра материална база, какво повече имате от други подобни училища?

Единствено нашата гимназия разполага с оборудвани три ателиета по рисуване, скулптура и керамика, с грънчарски колела и пещ за изпичане на готовите пластични керамични форми, където учениците могат сами да развихрят творческата си фантазия и нагледно да материализират идеите си. Те са подпомагани и вдъхновявани от прекрасни учители – скулптур, керамик, двама художници, които получиха признание за своя труд, като бяха удостоени през 2018 г. с престижната награда „Русе“. Усилията ни в посока повишаване качеството на обучението бе достойно оценена и от Министерството на образованието и науката (МОН). ПГСАГ „Пеньо Пенев“ вече има статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Тя е една от
28-те гимназии в страната с такава висока оценка. Това ще ни даде възможност за инвестиции чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Цялостният процес на модернизиране на гимназията обхваща и социално-битовия елемент от училищната среда, както и модернизиране на зоните за отдих и свободно време. За учениците от региона имаме изцяло ново обзаведено ученическо общежитие на територията на гимназията. Считам, че е за отбелязване фактът, че обръщаме внимание на „зелената” енергия, като със собствени средства сме осигурили топлата вода на домуващите с 15 соларни панела.

Разполагаме с две зони за спорт в свободното време, обзаведени с 8 уреда за фитнес на открито, фитнес зала, място извън библиотеката, което се използва от учениците като неформална среда за четене.

 

Центърът за професионално образование (ЦПО) към училището работи по европейски проекти. Разкажете повече.

Нашите усилия да се наредим сред предпочитаните учебни заведения в областта, а и в целия Североизток дават резултати благодарение на активната ни международна проектна дейност. Направеното в периода от 2017 г. до сега даде възможност за развитие на над 300 ученици и 50 преподаватели от гимназията да осъществят международни мобилности при партньори от Италия, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Португалия и Великобритания.

Нашата гимназия е бенефициент по проект „Усвояване на европейския опит за предоставяне на качествено професионално обучение на възрастни”, по програма „Еразъм +“ на ЕС и сме единственият в страната център, одобрен за присъждане на „Еразъм +“ акредитация 2022-2027 в сектор „Образование за възрастни“. Акредитацията е престиж за всяка организация и оценка за високото качество на реализираните международни проекти. ЦПО е един от малкото центрове в страната към държавна професионална гимназия, получили лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2008 г. Освен активната си обучителна дейност той развива и международна. Успешно сме реализирали четири проекта при партньори в Португалия, град Архош де Валдевеш, Испания, град Валенсия, и в Италия, във Флоренция и Неапол.

Акредитацията дава възможност на обучаеми и лектори да повишават професионалната си подготовка, да черпят международен европейски опит. В тази връзка според „Еразъм план“ на ЦПО към ПГСАГ за периода на акредитацията до 2027 г. ще бъдат обхванати 58 обучаеми и 39 лектори.

 

Партнирате ли си със строителния бранш?

Радваме се на добро сътрудничество с ОП на КСБ – Русе. Съвместните инициативи са много ползотворни и имат широк отзвук и висока оценка от тукашната общественост. През април 2022 г. гимназията бе домакин на кръг от Националното състезание „Най-добър млад строител“, което се проведе в „Арена Русе“. Прекрасната материална база на залата даде възможност за разгръщане на всички състезателни дисциплини и за изява на състезатели от цялата страна. Това нямаше да е факт без активното участие и подкрепа от страна на ОП на КСБ - Русе. Всеобщото мнение на колеги, ученици, оценители, спонсори, представители на МОН и кмета беше, че организацията беше на най-високо ниво, което следващите домакини ще желаят да постигнат.

Активна роля за нашето добро сътрудничество има и дейността по осъществяване на производствените практики в дуалната форма на обучение. За тяхното провеждане на конкретно работно място имаме сключени договори със 79 фирми, членове на ОП Русе, които са приели над 300 ученици от гимназията.