Новини

Проведе се първият за годината Разширен управителен съвет на КСБ

Утвърден бе графикът за провеждане на заседанията на браншовата организация за 2023 г.

Емил Христов

Ренета Николова

 

На 26 януари Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първия за годината Разширен управителен съвет (УС) в сградата на браншовата организация. Събранието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн.

В него участваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-председателите на УС д-р инж. Владимир Вутов, инж. Иван Моллов, инж. Живко Недев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика, Любомир Пейновски, председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, членове на УС на КСБ, председатели на Областните представителства на браншовата организация и на секции в Камарата, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. В началото на заседанието председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави присъстващите. „Пожелавам на всички успешна и спорна нова година. Радвам се, че заседанието на УС се провежда в толкова голям състав. Пред нас има много задачи за решаване и трябва да се справяме с тях една по една“, заяви инж. Терзиев.

Членовете на Управителния съвет приеха разпределението на представители на ръководството на Камарата на строителите в България по ресори за изпълнение на Основните политики на организацията за 2023 г.

УС утвърди график за провеждане на заседанията на органите на КСБ, като следващият Управителен съвет на Камарата ще се проведе на 16 февруари в София.

Одобрено бе и предложението за промяна на председателя на секция „Високо строителство“, направено от досегашния й ръководител инж. Стефан Тотев, който вече е член на ИБ и УС на КСБ. На негово място бе избран инж. Симеон Атанасов („Смарт Билд Дигитал“ ЕООД).

Председателят инж. Илиян Терзиев и ИБ на КСБ предложиха на Управителния съвет кандидатурата на Любомир Пейновски за председател на УС на ЕЦИХ в сектор строителство. Кандидатурата бе подкрепена единодушно от членовете на УС.

В рамките на Разширения управителен съвет бяха приети и изключени членове на Камарата на строителите в България.

В т. „Разни“ бяха дискутирани актуални теми.