Новини

НА ЖИВО! Извънредно пленарно заседание на 48-мо Народно събрание

В дневния ред са включени второ гласуване на промените в Закона за здравното осигуряване, ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2023 г. и за приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. Годишните доклади за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и  Държавната комисия по сигурността на информацията за 2021 г. също са включени в програмата на извънредното заседание.

Линк към живата връзка: https://fb.watch/ioAKuyPvi7/