Новини

Стартира кампанията по набиране на проектни предложения от МТСП за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания

Стартира кампанията по набиране на проектни предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания. Хората с увреждания, живеещи в жилищни блокове или еднофамилни къщи ще могат да кандидатстват за безплатно изграждане на достъпна среда. По програмата ще се изграждат безвъзмездно електрически стълбищни платформи, вертикални стълбищни подемници, асансьори и рампи за инвалидни колички за хора с увреждания. Всеки одобрен проект ще се финансира с до 100 000 лв. от държавата. СРОК: • Документи могат да се подават от 23 януари до 24 април 2023 година. • Документите за кандидатстване по програмата може да се свалят от сайта на Министерството на труда и социалната политика КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?   • Жилищни блокове • Еднофамилни и многофамилни къщи • Жилищни кооперации За изграждане на рампа, стълбищна платформа, вертикален подемник или асансьор могат да кандидатстват собственици, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които се придвижват на инвалидни колички. КАКВО СЪДЪРЖА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ? • Част Архитектура • Част Конструкции • Част Електро • Част Геодезическо заснемане и вертикална планировка (ако е необходимо) • Оферта за съоръжението, за което се кандидатства (стълбищна платформа, вертикална платформа или вертикален подемник) • Количествено стойностна сметка (КСС) за необходимите СМР (доставка и монтаж на оборудването, ел. инсталация, изграждане на стоманобетонна рампа, реконструкция на настилки, площадки и др.)