Новини

Министерството на правосъдието предлага представител на адвокатурата да участва в Съвета по върховенство на правото

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на ПМС № 240 от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Предложението е занапред в състава на Гражданския съвет да бъде включен  представител на професионалната организация на адвокатите – Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Съветът за прилагане на националния координационен механизъм за върховенство на правото (Съвета за върховенство на правото) е конституиран като вътрешен механизъм по изпълнението на всички мерки и дейности по общоевропейския хоризонтален Механизъм за върховенство на правото:правосъдна система, рамка за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите, и др.Негови съпредседатели са министър Крум Зарков и представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, членове вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев, представители на МФ и на Министерството на културата, председателите на двете върховни съдилища – ВКС и ВАС, зам.-главен прокурор, главният инспектор в Инспектората към ВСС, председателят на КПКОНПИ, главният секретар на МС. А в Гражданския съвет влизат представители на всички съсловни организации на съдиите, прокурорите и следователите, както и неправителствени организации – СБЖ, Асоциация Прозрачност без граници, фондация „Български институт за правни инициативи“, Програма „Достъп до информация“, Българската търговско-промишлена палата.

Въпросът за участието на представител на ВАдС е повдигнат още на първото заседание на Съвета за върховенство на правото през септември 2022 г., а на 5 декември 2022 г. членовете на Съвета единодушно вземат решение за „предприемане на съответните мерки за изменение на ПМС № 240/2019 г.“, се сочи в мотивите към проекта.