Новини

Мария Габриел: Отваряме нова страница в сътрудничеството между висшите учебни заведения в Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел представи на пресконференция в Брюксел десет пилотни проекта по „Еразъм +“ относно създаването на европейска диплома за висше образование и възможностите за правен статут на европейските университетски алианси. В пресконференцията се включиха и Valérie Glatigny – министър на висшето образование на Федерация Валония-Брюксел и Лuc Sels – ректор на Льовенския католически университет.

„Повече от всякога се нуждаем от съвместната работа на висшите учебни заведения в Европа, за да отговорим на глобалните предизвикателства. Ето защо през 2022 г. представих нова европейска стратегия за университетите и се обърнахме към тях за помощ за създаването на европейска диплома и правен статут на европейските университетски алианси. През 2023 г. те имат 12 месеца, за да предложат критерии и изпълними решения. Очаквам от тях интензивна работа, за да развием транснационалното сътрудничество, основано на споделени ценности и носещо ползи както на студентите, така и на преподавателите и работещите в университетите “, заяви Мария Габриел.

От избраните десет пилотни проекта, шест ще работят по критериите за създаване на съвместна европейска диплома. Тя е стъпка напред в насърчаването на сътрудничеството между висшите учебни заведения и мобилността на студентите. Дипломата ще бъде допълнение към квалификациите и ще отразява резултатите от обучението на студентите, следвали по съвместна програма в различни европейски университети. Останалите четири проекта ще се фокусират върху възможностите за правен статут на европейските университетски алианси. Целта на статута е да даде на алиансите възможност да вземат стратегически решения заедно, да разработват съвместни програми за обучение и обменят ресурси в полза на студентите и преподавателите.

Проектите обхващат различни области – от хуманитарните науки до технологиите, иновациите и научните изследвания. Продължителността на проектите ще бъде 12 месеца, а общият бюджет – 2 милиона евро. „Радвам се, че 90 висши учебни заведения от цяла Европа се обединяват, за да споделят ресурси, опит и дават повече шансове за развитие на талантите в ЕвропаВярвам, че работейки заедно, с държавите членки, регионите, гражданското общество и сектора на висшето образование можем да превърнем европейското образователно пространство от визия в реалност“, сподели българският еврокомисар.

През 2024 г. Европейската комисия, държавите членки и представители на университетските алианси ще анализират резултатите от пилотните проекти. Въз основа на това ще бъдат предприети следващите стъпки по създаването на европейска диплома и правния статут на европейските университетски алианси.