Новини

Русе е домакин на третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България

В община Русе се проведе третата среща, посветена на развитието на велосипедния маршрут Eurovelo 6. Събитието е организирано от Стратегическият съвет, отговорен за  изготвяне, прилагане, мониторинг и оценка на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Дискусията събра представители на местната власт - кмета на община Русе Пенчо Милков, зам.-кмета Златомира Стефанова, директора на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев, представители на публични институции, НПО и бизнеса.

„Създаването на велосипеден маршрут – част от Eurovelo 6 по протежението на река Дунав, който е един от стратегическите проекти по програмата, има потенциала да оживи прилежащите населени места, да ги направи по-разпознаваеми и ценени. За местното население това може да представи възможност за активен безопасен транспорт“, заяви в приветственото си слово кметът Пенчо Милков. Той наблегна на важността на това да се идентифицира маршрутът и неговите алтернативи, устойчивост и безопасност. И не на последно място - да бъде приет от местните общности. „Задачата на Стратегическия борд е от изключителна важност за представянето на трансграничния район по атрактивен и достъпен начин“, подчерта Милков.

В дневния ред на срещата беше включен и изборът на председател и съпредседател, съответно от Румъния и България. През 2023 г. работата на Съвета ще се ръководи от Оана Туртурика, а през 2024 г. – от кмета на община Павликени Емануил Манолов.

Съществена част от разговорите бяха свързани с одобряване на началния доклад „Разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България”, както и обсъждане на следващите стъпки по изпълнение на договора за „Развитие на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Румъния-Трансгранична зона на България”.