Новини

12 са офертите за основния ремонт на близо 59 км от път II-99 Царево - Малко Търново

12 са отворените оферти в обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности при основния ремонт на 58,6 км от второкласния път II-99 Царево - Малко Търново (от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523,40 до км 112+173,28 по проект). Пътят е основна връзка между Царево и Малко Търново. По пътната артерия преминава основният трафик от Южното Черноморие към Република Турция.

Отворените оферти са на:

 • „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“, в което участват: „ГЕОСТРОЙ“ АД и „ПЪТСТРОЙ-92“ АД;
 • „ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „БРАТОВО“ с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД;
 • „ЦАРЕВО 2023“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Булстрой – монтажи“ ЕООД;
 • „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
 • ДЗЗД „ВИА ВАСИЛИКО“, в което са: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОДИН“ ЕООД;
 • „АБ“ АД;
 • Консорциум „КАЛОТИНА 2020“ ДЗЗД с участници: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА БУРГАС 2023“, в което са: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, „ЕИВ“ ЕООД, „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД;
 • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от кръстовището с път III-9901 Царево - Резово в Царево, преминава през селата Изгрев и Кондолово и завършва при Малко Търново. Настилката на отделни места е силно амортизирана с мрежовидни пукнатини, деформации и слягания. Освен ремонт на настилката и подобряване на отводняването е предвидено обновяване и на четирите мостови съоръжения в пътната отсечка. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 600 календарни дни и започва от датата на подписване на протокола за откриването на строителната площадка. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от държавния бюджет по програма „Основен ремонт“ на АПИ.